JURKŪNAS JUOZAS (1904–1973)

Lietuvos teisininkas, teisės daktaras, visuomenės veikėjas, vienas buriavimo sporto Lietuvoje pradininkų. Gimė 1904 m. sausio 16 d. Paseiviai, Seivų kaimo dalis, Seinų apskritis.
1926 m. baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją. 1926-1928 m. studijavo Lietuvos universiteto Teisių fakultete, 1928-1931 m. Briuselio universitete. 1931 m. Briuselio universitete apgynė disertaciją „Klaipėdos uosto teisinis statutas“, jūrų teisės daktaras. 1933 m. baigė Kauno karo mokyklą.
1933-1936 m. Klaipėdos uosto juriskonsultas, 1936-1937 m. jūreivystės inspektorius. Nuo 1938 m. dirbo užsienio reikalų ministerijoje, 1940 m. pasiuntinybės sekretorius Taline, Berlyne, TSRS okupavus Lietuvą – Lietuvių Aktyvistų Fronto sekretorius. 1949 m. emigravo į JAV. 1949-1954 m. gyveno Niujorke, nuo 1955 m. Los Andžele, aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje.
1926 m. Lietuvos moksleivių tautininkų organizacijos vienas steigėjų. 1928 m. sąjungos „Ūkininkų vienybė“, įkurtos 1927 m. sekretorius, 1929-1931 m. Lietuvos studentų sąjungos Belgijoje pirmininkas. Jo iniciatyva 1934 m. rugpjūčio 11-12 d. Klaipėdoje surengta pirmoji „Jūros diena“, 1936 m. įsteigta Jūrininkystės inspekcija ir 1935 m. Lietuvos buriuotojų sąjunga, jų abiejų vadovas. 1936 m. Klaipėdoje (Smiltynėje) atidaryta buriavimo mokykla, parengtas ir 1936 m. priimtas pirmasis Lietuvoje Jūrų prekybos laivų vadovybės įstatymas, kuriuo nustatyta laivininkystės rūšys, laivų keliamoji galia, jų valdymo tvarka ir Susisiekimo ministerijos kompetencija laivininkystėje. 1935 m. vienas Klaipėdos prekybos instituto steigėjų. Nuo 1936 m. Lietuvos tautininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas.
Skelbė straipsnius leidiniuose „Lietuvos aidas“, „Vairas“, „Jūra“ ir kt.
Mirė 1973 m. gruodžio 17 d. Los Andžele.