JURGELEVIČIUS ALGIRDAS JONAS (1932–2018)

Algirdas Jonas Jurgelevičius

Pedagogas, liaudiškų šokių kolektyvų vadovas, renginių režisierius. Gimė 1932 m. sausio 21 d. Semeliškių kaime Trakų rajone. Vaikystė prabėgo gražiame Dainavos krašte darnioje šeimoje. 1939 m. pradėjo lankyti Kitariškių pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Sibiro Altajaus krašto mokyklose.
Dar būdamas moksleivis 1950 m. gavo šokio vadovo krikštą. Teko vadovauti Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos ir kultūros namų jungtiniam šokių kolektyvui, jo vadovei išvykus į Vilnių studijuoti. 1952 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1954–1959 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.
1959–1963 m. dirbo Vaikų tuberkuliozinėje sanatorijoje mokykloje „Eglutė“, vadovavo kultūros namų tautinių šokių kolektyvui. 1964–1974 m. vadovavo Kauno profsąjungų rūmų tautinių šokių liaudies kolektyvui „Suktinis“, 1966–1976 m. dėstytojavo Kauno medicinos institute (dabar Lietuvos sveikatos universitetas), vadovavo studentų tautinių šokių kolektyvui.
1976–2003 m. – klaipėdietiškasis etapas. Dirbo vyr. dėstytoju tuometės Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dabar Klaipėdos universitetas). Į pensiją išėjo dirbdamas Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros katedroje, kurioje dėstė rusų literatūrą, kalbą, literatūros teoriją, porą metų choreografams – ir šokio istoriją. Už fakulteto, katedros ribų talkininkavo ruošiant masinius renginius – Stasio Šimkaus 100-osioms metinėms skirtus koncertus, 1988 m. Vilniuje vykusią X Baltijos šalių studentų dainų šventę „Gaudeamus“, Jūros, respublikines dainų šventes, kaimo kapelų šventę „Grok, Jurgeli“ ir daugelį kitų.
1975 m. už kūrybinį darbą buvo suteiktas Nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo vardas.
Mirė 2018 m. balandžio 16 dieną. Palaidotas Šilutėje.