JUOZUPAITIS GUSTAVAS (slap. Sėjus) (1895–1954)

Gustavo Juozupaičio portertas
Gustavas Juozupaitis

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, ekonomistas, poetas. Gimė 1895 m. spalio 24 d. Berštininkuose, Plaškių valsčiuje.
Baigė 6 gimnazijos klases, galimas dalykas, mokėsi Tilžės vidurinėje mokykloje, kuri rengdavo vidutinius valdininkus ir tarnautojus. Be to, baigė finansinius kursus, mokėjo prancūzų ir anglų kalbas. 1919 m. Tautinio lietuvių banko Klaipėdoje steigėjas ir iki 1938 m. kovo mėn. jo direktorius. Donelaičio draugijos, įkurtos 1921 m. Klaipėdoje pirmininkas (1921-1930 m.) ir kasininkas (bibliotekininkas), 1921 m. – „Santaros“ pirmininkas ir iždininkas, 1922 m. vienas „Aukuro“ draugijos steigėjų. 1924-1925 m. su J. Stikloriumi įkūrė ribotos atsakomybės bendrovę Sargas įvairiai spaudai leisti ir leido nepopuliarų, Lietuvos vyriausybės politikai artimą laikraštį „Pajūrio sargas“, 1924-1926 m. – dienraštį „Klaipėdos žinios“. 1929 m. parengė studiją „Klaipėdos krašto lietuviška prekyba ir pramonė”. 1939 m. lietuviškos krypties laikraščio „Baltischer Beobachter“ redaktorius.
Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos Respublikos proga parašė eilėraščių, juos spausdino daugiausia Mažosios Lietuvos laikraščiuose „Prūsų Lietuvos savaitraštis“, „Prūsų lietuvių balsas“, „Rytojus“ ir „Nauja lietuviška ceitunga“, kalendoriuose. Visi paskelbti eilėraščiai lyriški, patriotiški, kai kurie galėtų būti dainuojami.
Nacių Vokietijai 1939 m. kovo mėn. užgrobus Klaipėdos kraštą apsigyveno Panevėžyje. Panevėžyje ir Biržuose dirbo įmonių buhalteriu, bet susirgo psichine liga, sunaikino visus asmeninius dokumentus, fotografijas, eilėraščius ir nusižudė.
Mirė 1954 m. balandžio 14 d. Panevėžyje.