JUKNEVIČIUS ROMUALDAS (1906–1963)

Romualdo Juknevičiaus portretas
Romualdas Juknevičius

Teatro aktorius, režisierius. Gimė 1906 m. kovo 18 d. Peterburge. 1926 m. baigė Kauno aukštesniąją komercijos mokyklą ir iki 1932 su pertraukomis klausė paskaitų VDU Humanitarinių mokslų fakultete. 1927-1928 m. su S. Pilka važinėjo po JAV ir organizavo lietuviškus vaidinimus. 1929-1932 m. vaidybos mokykloje lankė A. Olekos-Žilinsko klasę ir nuo 1930 m. pradėjo vaidinti Kauno Valstybės teatre. 1933-1934 m. buvo vienas žymiausių Jaunųjų teatro aktorių. 1934-1936 m. studijavo režisūrą Maskvos teatruose.
Grįžęs į Lietuvą, 1936-1939 m. dirbo Klaipėdos dramos teatre, nuo 1939 m. – Valstybės teatro režisierius, nuo 1940 m. vadovavo Vilniaus dramos teatrui, 1946-1948 m. Žemaičių, 1949-1952 m. Klaipėdos, 1952-1953 m. Kauno, nuo 1953 m. Vilniaus valstybinio dramos teatro režisierius. Tarp jo režisuotų gausybės spektaklių puikuojasi H. Ibseno „Nora“, A. Čechovo „Dėdė Vania“, B. Sruogos „Apyaušrio dalia“ ir kt.
1936 m. Klaipėdos dramos teatre jis debiutavo kaip režisierius, pastatęs lietuvių teatro relikvija tapusią H. Hejermanso dramą „Viltis“. Iki 1939 m. ten jis dar pastatė A. Kolantuonio „Mieluosius giminaičius“ ir A. Gustaičio „Slogučius“, suvaidino kelis vaidmenis. Antrą kartą R. Juknevičius atvyko į Klaipėdą 1948 m. rudenį ir trejus metus buvo teatro vyriausiuoju režisieriumi. Iki 1952-ųjų jis pastatė 14 spektaklių (J. Chlivicko ir J. Gustaičio „Obelys žydi“, J. Marcinkevičiaus „Didžiuoju keliu“, N. Gogolio „Vedybas“ ir kt.) bei pats suvaidino vaidmenų, tarp kurių įspūdingiausias buvo Šmagos vaidmuo jo paties režisuotoje A. Ostrovskio pjesėje „Be kaltės kaltieji“.
Mirė 1963 m. balandžio 13 d. Vilniuje.