JAROCKIS ROMAS (1963–2020)

Romas Jarockis

Lietuvos archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, buvęs BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas. Gimė 1963 m. balandžio 30 d. Naujojoje Akmenėje. 1970–1981 m. mokėsi Naujosios Akmenės 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1985–1990 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kur įgijo archeologo-muziejininko specialybę. 1997–2001 m. studijavo Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje doktorantūroje. Kartu (1998–2001 m.) studijavo Lundo universiteto Archeologijos institute. 2002 m. birželio 26 d. Lietuvos istorijos institute apgynė daktaro disertaciją „Urbanizacijos raida Žiemgaloje XI–XVI a. Centras, periferija ir valdžia“. 1994–1995 m. stažavosi Stokholmo universiteto Archeologijos institute, 2011 m. Vokietijos archeologijos institute Frankfurte prie Maino.
1990–1997 dirbo Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyrius laborantu, 2002–2004 m. – jaunesniuoju mokslo darbuotoju. Nuo 2003 m. dirbo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoju (nuo 2004 m. pirmaeilėse pareigose), 2007–2013 m. vyresniuoju mokslo darbuotoju. KU HMF Istorijos katedros lektorius, 2012–2013 m. – docentas. 2013–2016 m. dirbo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje viceministro pareigose.
Lietuvos archeologijos draugijos narys. 2012–2013 m. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, nuo 2012 m. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Mokslinės archaeologijos komisijos narys.
Jo tyrimų interesai buvo gyvenviečių archeologija, urbanizacijos procesų teorija, apgyvendinimo raida vėlyvajame geležies amžiuje ir viduramžiais.
Moksliniai projektai:
1998–2000 m. tarptautinio Šiaurės ministrų tarybos ir Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo projekto „Modelling of Sensitive and Chartacteristic Territories of Baltic Sea Coastline. Economic Activity and Ecosystem in Post-Glacial Period in NW Lithuania” dalyvis. 1998–2001 m. tarptautinio Bank of Sweden Tercentenary Foundation projekto “Culture Clash or Compromise. The Europeanisation of the Baltic Sea Area 1100-1400 AD” dalyvis. 2004–2007 m. programos CULTURE 2000 projekto „European Landscapes: Past, Present and Future” dalyvis. 2005–2007 m. tarptautinio INTERREG IIIB programos projekto „LAGOMAR Natural and Cultural Heritage in the Southern Baltic Sea Region – Challenges and Perspectives for Regional Development“ dalyvis. 2008–2011 m. tarptautinio Pietų Baltijos programos projekto „SEASIDE Developing Excellent Cultural Destinations in the Southern Baltic Area“ dalyvis. 2012–2013 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto projekto „Lietuvos archeologija, II–IV tomai (ARCHEO)“ vykdytojas BRIAI vyresniojo mokslo darbuotojo pareigose.
Mirė 2020 m. lapkričio 24 dieną.