JANKAUSKAS RIMVIDAS (slap. Kampas) (1957–1993)

Rimvidas Jankauskas (Kampas)

Tapytojas. Gimė 1957 m. gruodžio 7 d. Klaipėdoje.
1972–1976 m. mokėsi Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, medžio apdirbimo skyriuje. 1976–1981 m. dirbo įvairius darbus: teatro dailininku, medžio drožėju, staliumi, pagalbiniu darbininku. 1981–1987 m. Valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija, VDA) studijavo tapybą. 1989 m. dirbo dėstytoju VDA Kauno Dailės institute.
Nuo 1991 m. grupės „Angis“ narys, nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
Per gyvenimą surengė tris personalines parodas (1989 m., 1991 m., 1993 m.), dalyvavo 15 grupinių parodų. 1993 spalio 7 d. mirė. Palaidotas Klaipėdoje, Joniškės kapinėse. Jo tapybos kūrinių yra įsigiję muziejai, galerijos; didžioji kūrybos dalis išsisklaidžiusi po privačias užsienio ir Lietuvos meno kolekcijas.
Nutapė didelio formato paveikslų, kuriems būdinga spontaniška motyvo fiksacija ir nevaržoma ekspresyvi raiška, ryškių spalvų sąskambiai, simboliškumas. Tapyba artima abstrakčiojo ekspresionizmo stilistikai. Žymiausi vėlyvieji paveikslai – „Good bye/Sinagoga“ 1991 m., „Apleista sinagoga“, „Nukryžiuota obelis“, „Juoda saulė“, „Be pavadinimo/Samurajus“, visi 1993 m.) Dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė individualių parodų (1988 m., 1991 m., 1993 m. Kaunas, 1993 m. Frankfurtas prie Maino). Kūrinių turi Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos dailės muziejus.
Jo tapyba šiandien laikoma aukščiausiu neoekspresionistinės lietuvių tapybos tašku.
Mirė 1993 m. spalio 7 d. Klaipėdoje.