JAKAVIČIUS VYTAUTAS PRANAS (1930–2006)

Vytauto Prano Jakavičiaus portretas
Vytautas Pranas Jakavičius

Edukologijos mokslų habilituotas daktaras, Klaipėdos universiteto profesorius, Menų fakulteto kūrėjas, Klaipėdos universiteto kūrimo signataras. Gimė 1930 m. balandžio 27 d. Kaune. Visų Klaipėdos universiteto senatų, išskyrus vieną, narys. Mokslus baigė Vilniuje ir Sankt Peterburge. 1963-1971 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, 1971-1991 m. – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, 1971-1973 m. – Muzikos fakulteto dekanas, 1973-1990 m. – šio fakulteto Visuomenės mokslų katedros vedėjas. Nuo 1991 m. – Klaipėdos universiteto dėstytojas, 1991-1993 m. – pirmasis Pedagogikos fakulteto dekanas. 1992 m. – edukologijos mokslų daktaras. Nuo 1994 m. – profesorius. Nuo 2002 m. – Mažosios Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos Ugdymo metodologijos, filosofijos ir istorijos komiteto pirmininkas.
Parašė 11 edukologijos knygų, iš jų 3 pirmuosius po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  edukologijos vadovėlius, Lietuvos vadovėlių leidybos komisijos rekomenduotus aukštosioms mokykloms. Paskelbė per 90 mokslinių ir per 100 publicistinių straipsnių.
Be mokslinių interesų, jis  piešė, eiliavo, buvo aistringas keliautojas. Aktyviai dirbo Lietuvos Sąjūdžio seime, Klaipėdos m. Sąjūdžio taryboje, Mokytojų sąjūdyje bei taryboje.
Mirė 2006 m. sausio 25 dieną. Palaidotas Kaune, Eigulių kapinėse.