HORNAS ALEKSANDRAS (1834–1897)

Prūsijos istorikas. Gimė 1834 m. birželio 15 d. Klaipėdoje. Leipcigo ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo teisę. Buvo „Alltertumsgesellschaft Interburg“ (Įsrutės senovės draugija) narys. 1874-1895 m. parašė darbų apie prūsų, mozūrų, kryžiuočių teisę, Mažosios Lietuvos gyvenviečių (Įsrutės, Darkiemio, Labguvos, Mielaukių, Želvos) istorinių geografinių apybraižų. Paskelbė vertingos demografinės, ūkio statistikos ir ekonominių socialinių santykių Mažojoje Lietuvoje medžiagos. „Urkunden zur Gesichte des ehem. Hauptamts Insterburg“ (Anuometinės Įsrutės apskrities istorijos dokumentai, 1895); „Darkehmen, urkundliche Beitrage zur Gesichte des preussichen Stadtsleben im 18. Jahrhunderts“ (Darkiemis, Prūsijos miesto gyvenimo XVIII a. istorijos dokumentai, 1895). Išleido monografijų, K. Donelaičio populiarią biografiją.
Mirė 1897 m. liepos 28 d. Įsrutyje.