HORCHAS FRYDRICHAS WILHELMAS (1778–1855)

Knygų leidėjas, spaustuvininkas. Gimė 1778 m. lapkričio 8 d. Karaliaučiuje, ten mokėsi, 11 metų dirbo spaustuvininku. F. W. Horchas 1816 m. atvyko į Klaipėdą, aktyviai įsijungė į uostamiesčio visuomeninį gyvenimą. Jis įsteigė pirmąją mieste poligrafijos įmonę, kuri veikė 1816-1854 metais. 1817 m. leido miestiečiams vokišką laikraštį „Memelsches Wochenblatt“ (Klaipėdos savaitraštis). Jame buvo spausdinama grožinės literatūros kūrinių, medžiagos lietuviška tematika. F. W. Horcho spaustuvėje daugiausia buvo leidžiamos vokiškos knygos, bet buvo išleista knygų ir lietuvių kalba (40). Spaustuvininkas jau 1823 m. Klaipėdos visuomenei išleido du kalendorius vokiečių kalba. 1846-1854 m. leido pirmąjį Mažosios Lietuvos kalendorių „Prūsiškos kalendros…“ 1849 m. įsteigė ir leido pirmąjį lietuvišką laikraštį „Lietuvininkų prietelis“. Todėl šis žmogus laikomas Klaipėdos spaudos pradininku. 1854 m. gaisras, nušlavęs didelę miesto dalį, sunaikino ir F. W. Horcho spaustuvę. Netrukus mirė ir pats savininkas. Jo sūnus Hermannas Klaipėdoje įkūrė naują poligrafijos įmonę „F. W. Horcho našlė“, kuri veikė 1855-1865 m., spausdino knygas ir periodinius leidinius įvairiomis kalbomis.
Mirė 1855 m. sausio 13 d. Klaipėdoje.