HOFMANAS MIKELIS (1889–1921)

Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Gimė 1889 m. gegužės 3 d. Musaičiuose (Šilutės apskritis).
1912 m. spalio mėn. Tilžėje su kitais įsteigė jaunimo draugijų sąjungą „Santara“, 1920 m. – Prūsų lietuvių susivienijimo Šilutės skyrių, jo sekretorius. Įkūrė Verdainės (dab. Šilutės miesto dalis) jaunimo draugijos chorą „Jovaras“. 1918 m. įsteigus Mažosios Lietuvos tautinę tarybą, įkūrė Šilutės apskrities skyrių, 1920-1921 m. jo sekretorius.
Spaudoje agitavo už Klaipėdos krašto susijungimą su Lietuvos valstybe. Buvo vokiečių valdžios persekiojamas. Parašė eilėraščių, jų paskelbta almanache „Dainuokim“ 1920 m., antologijoje „Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio“ 1986 m. Kūrybai būdingi patriotiniai motyvai. Kai kurie jo eilėraščiai tapo liaudies dainomis. Parengė ir išleido: „Jaunimo aidos“ (1913 m.; 2 leid. pavadinimu „Jaunimo aidai“ 1920 m.), „Tėvynės garsai“ (1919 m.), „Tarp audrų“ (1920 m.).
Mirė 1921 m. birželio 26 d. Musaičiuose (Šilutės apskritis).