HECKERTAS GOTTLIEBAS JOHANNAS (1796–1857)*

Dainininkas, ilgametis Klaipėdos teatro direktorius. Gimė 1796 metais. 1841-1857 m. – Klaipėdos teatro direktorius. Jam vadovaujant, teatre buvo pastatyti A. Kotzebue veikalai „Intermeco arba lenkų junkeris pirmą kartą dvare“, „Sumaištis“ ir „Pavydi žmona“. Buvo rodoma istorinė drama „Klaipėdos įkūrimas“ ir komedija „Viena diena Klaipėdoje arba erelis kelionėje iš Klaipėdos į Tilžę“. Likus keliems metams iki didžiojo Klaipėdos gaisro 1854 m., J. A. Heckerto pastangų dėka teatro scenoje skambėjo žymiausių to meto kompozitorių operos: W. A. Mocarto „Don Žuanas“, „Užburtoji fleita“, „Pagrobimas iš seralio“, „Tito gailestingumas“, G. Rosinio „Tankredas“, „Vilhelmas Telis“, K. M. von Vėberio „Laisvasis šaulys“ ir kt. J. A. Heckerto vadovaujama teatro trupė pasirodydavo kituose Mažosios Lietuvos miestuose, tris kartus gastroliavo Vilniuje (1820-1825). 1836 m. teatre spektaklius rodė Karaliaučiaus opera, vadovaujama R. Vagnerio. Paskutinio sezono spektaklis vadinosi ‚Nežaiskite su ugnimi“. Po šio skelbimo pasirodymo kilo baisusis 1854 m. spalio 4 d. gaisras, pelenais pavertęs didžiąją Klaipėdos dalį. Visiškai sudegė ir teatro pastatas.
Mirė 1857 metais Klaipėdoje.