GVAZDINSKAS VINCAS (1898–1942)

Lietuvos žurnalistas, redaktorius. Gimė 1898 m. birželio 16 d. Pliopliuose, Marijampolės apskritis.
1918 m. Marijampolėje baigė mokytojų kursus, 1919-1922 m. tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Dirbo Klaipėdos gubernatūros spaudos skyriuje. 1924-1925 m. Padėjo organizuoti šaulių laikraščio „Pajūrio sargas“ leidimą, jame bendradarbiavo. 1926-1927 m. redagavo laikraštį „Klaipėdos garsas“. Nuo 1927 m. „Lietuvos keleivis“ antrasis redaktorius, 1930 m. – vyriausias redaktorius. 1935 m. laikraščio „Lietuvos aidas“ korespondentas Klaipėdoje. Bendradarbiavo leidiniuose „Klaipėdos žinios“, „Naujasis Tilžės keleivis“, „Trimitas““, „Mūsų kraštas“ ir kt.
Nuo 1931 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
Mirė 1942 m. Uchtoje, Archangelsko sritis.