GULBINSKAS SAULIUS (1961–2016)

Sauliaus Gulbinsko portretas
Saulius Gulbinskas

Profesorius, dėstytojas, mokslininkas, fotografas. Gimė 1961 m. sausio 21 d. Kaune. 1967-1978 m. mokėsi ir baigė Kauno I-ąją vidurinę mokyklą. 1978-1983 m. mokėsi Vilniaus universitete ir įgijo inžinieriaus geologo–hidrogeologo kvalifikaciją. Nuo 1983 m.dirbo Geografijos, nuo 2002 m. – Geologijos ir geografijos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju. Nuo 1998 m. dirbo pedagoginį darbą Klaipėdos universitete. Buvo Klaipėdosuniversiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, direktoriaus pavaduotojas.
Nuo 1994 m. gamtos mokslų daktaras (disertacijos tema „Šiuolaikinių dugno nuosėdų formavimosi ypatumai sistemoje Nemunas–Kuršių marios–Baltijos jūra“).
Mokslinė veikla buvo nukreipta į aplinkos tyrimus, integruotą kranto zonos valdymą, krantotyrą ir krantotvarką, poveikio aplinkai vertinimą, teritorijų planavimą. Jis sėkmingai dirbo fundamentinių ir mokslinių-techninių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų valdymo srityje, buvo sukaupęs ilgametę pedagoginę ir administracinę darbo patirtį.
Paskelbė daugiau kaip 100 publikacijų Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Nuo 1989 iki 2016 metų vykdė daugiau kaip 120 mokslo tiriamųjų darbų, daugiau kaip 50-iai vadovavo. Buvo aktyvus Lietuvos gamtos draugijos valdybos, Lietuvos geologų sąjungos, Lietuvos geografų, Lietuvos hidrobiologų draugijų narys, Jūrinio slėnio įkūrimo Klaipėdoje iniciatorius ir vystytojas.
Buvo atsakingas vadovas, pasižymėjęs savo srities mokslininkas, žmogų, kuris neužsisklendė vien akademinėje veikloje, aistringas fotografas, mėgęs fotografuoti gamtą, ypač paukščius.
Svarbiausi darbai: šiuolaikinių dugno nuosėdų susidarymo ypatumai sistemoje Nemunas–Kuršių marios–Baltijos jūra.
Litodinaminiai procesai, dugno nuosėdos ir aplinkos geologijos problemos Klaipėdos sąsiauryje. Lietuvos akvatorijos Baltijos jūroje geoekologija ir dugno nuosėdų pasiskirstymas jūros priekrantėje. Antropogeninė apkrova ir geologiniai procesai Baltijos jūroje.
Mirė 2016 m. birželio 22 d. Klaipėdoje.