GRUDZINSKAS VLADAS (1893–1967)

Lietuvos prekybos laivyno kūrėjas. Gimė 1893 m. gruodžio 11 d. Čikagoje. Baigęs Marijampolės gimnaziją, stojo į universitetą, tačiau buvo paimtas į Rusijos kariuomenę. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Buvo karo intendantas. Kauno universitete studijavo teisę. Prahoje baigė Karo akademijos intendantūros skyrių. Jam buvo suteiktas pulkininko laipsnis. Išėjęs į atsargą, buvo „Maisto“ ir „Lietuvos eksporto“ bendrovių Klaipėdoje direktorius. Turėdamas administravimo gabumų, kūrė Lietuvos prekybos laivyną, jį reprezentavo užsienyje, buvo gerbiamas jūrininkų.
„Maisto“ bendrovė Hamburge už 180 203 Lt nupirko laivą „Maistas“. 1936 m. sausį jis įplaukė į Klaipėdos uostą. Nuo jo ir pradėtas kurti prekybos laivynas, nes iki tol krovinius plukdydavo tik užsienio laivai. 1936 pradžioje Norvegijoje buvo nupirkti dar du laivai su šaldytuvais: „Rimsfrost“ ir „Barfrost“ buvo pervardinti „Utena“ ir „Kretinga“.
V. Grudzinskas buvo Lietuvos Baltijos Lloydo įgaliotinis Klaipėdoje, Baltijos transporto bendrovės priežiūros tarnybos pirmininkas. Po 1941 m. birželio sukilimo Lietuvos laikinojoje vyriausybėje buvo maitinimo valdytojas. Per nacių okupaciją suimtas ir 1944 išvežtas į Rygą, o iš jos –  į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Sovietinei armijai ją užėmus, buvo paleistas.
Po II pasaulinio karo dirbo buhalteriu Marijampolėje. 1965 m. išvyko gyventi pas žmoną į Niujorką.
Mirė 1967 m. birželio 8 d. Niujorke (JAV).