GRUDZINSKAS ANTANAS (1904–1984)

Antano Grudzinsko portretas
Antanas Grudzinskas

Pedagogas, chorvedys, fagotininkas. Gimė 1904 m. rugpjūčio 29 d. Saločiuose (Pasvalio r.).
Muzikos pradmenų mokėsi pas Saločių vargonininką. 1924-1929 mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, grojo jos simfoniniame orkestre, mokinių nonete. Dar besimokydamas pradėjo vadovauti Klaipėdos krašto chorams. Nuo 1929 Vytauto Didžiojo gimnazijoje dėstė muziką, vadovavo jos chorui ir pučiamųjų instrumentų orkestrui, vedė Klaipėdos katalikų bažnyčios chorą, vadovavo Vilkyškių chorui. 1938 padėjo rengti Klaipėdos krašto dainų šventę, buvo jos organizacinio komiteto nariu, su Vytauto Didžiojo gimnazijos choru Klaipėdos krašto chorų varžybose 1938 laimėjo I vietą.
Mirė 1984 m. rugsėjo 20 d. Klaipėdoje.