GRICIUS STEPONAS (1936–1995)

Stepono Griciaus portretas
Steponas Gricius

Dirigentas, aranžuotojas, pedagogas. Gimė 1936 m. gruodžio 26 d. Klaipėdoje. 1955 m. baigęs Panevėžio muzikos mokyklą, įstojo į Lietuvos konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos akademija) neakivaizdinį skyrių. 1958 m. baigęs būtinąją karinę tarnybą, pasiliko tarnauti liktiniu Naujosios Vilnios kariniame orkestre. 1963 m. baigė Karinių dirigentų fakultetą prie Maskvos P. Čaikovskio valstybinės konservatorijos. Tarnavo Černiachovske (buv. Įsrutis) karinio orkestro dirigentu.
1968 m. buvo pervestas į Klaipėdos karinę įgulą, kurioje tarnavo iki 1982 metų. Tarnybos Klaipėdoje metu S. Gricius su savo kariniu orkestru dalyvavo keliose respublikinėse dainų šventėse. Buvo 1983 m., 1984 m. ir 1985 m. Klaipėdos miesto dainų švenčių vyriausiasis dirigentas, 1984 m. Klaipėdos pučiamųjų instrumentų orkestrų šventės vyriausiasis dirigentas ir režisierius, jo vadovaujamas karinis orkestras grojo visuose Klaipėdos pučiamųjų orkestrų festivaliuose, akompanavo chorams jų sąskrydžiuose, bendradarbiavo su vaikų šokių kolektyvais „Junga“, „Žiogelis“, „Inkarėlis“ ir kt.
1982-1990 m. dirbo Muzikos akademijos Klaipėdos fakultetų Orkestrinio dirigavimo katedroje, nuo 1994 m. – docentas. Jo vardu pavadinta Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Pučiamųjų ir styginių muzikos katedros auditorija. S. Griciaus instrumentuotes pučiamųjų instrumentų orkestrui atlikdavo ne tik Klaipėdos orkestrai, jos buvo žinomos visoje Lietuvoje.
Mirė 1995 m. gegužės 23 d. Klaipėdoje.