GRIAUZDĖ KLEMENSAS (1905–1983)

Klemenso Griauzdės portretas
Klemensas Griauzdė

Dirigentas, kompozitorius. Gimė 1905 m. birželio 1 d. Rygoje. 1931 m. baigė Kauno muzikos mokyklą, 1941 m. Kauno konservatoriją, 1949 m. eksternu Lietuvos konservatoriją. Dirbo vargonininku, vadovavo chorams: 1933-1940 m. – Kauno centrinio „Jaunosios Lietuvos“, 1936-1946 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto choro vadovas, 1946-1949 m. – Klaipėdos muzikinės komedijos teatro meno vadovas ir dirigentas. Dėstė muziką Klaipėdos muzikos mokykloje, Lietuvos konservatorijoje, 1954-1958 m. – Kauno politechnikos instituto, 1958-1963 m. – Vilniaus pedagoginio instituto studentų choro, 1965-1975 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto studentų choro „Gabija“ vadovas, buvo Lietuvos dainų švenčių (1960, 1970 ) vyriausiasis dirigentas. Sukūrė kūrinių orkestrui, vargonams, fortepijonui, dramos spektaklių muzikos, pastatė muzikinių pjesių, komedijų, operų, operečių, bendradarbiavo muzikinėje spaudoje.
Mirė 1983 m. gegužės 31 d. Vilniuje.