GRENCAS (Grentz) GEORGAS (1914–1989)

Visuomenės ir kultūros veikėjas. Gimė 1914 m. spalio 15 d. Vologdoje, Rusijoje. Tėvas pirklys, iki I pasaulinio karo gyveno Peterburge. Prasidėjus karui, 1914 m. kaip vokietis ištremtas į Sibirą. Į Klaipėdos kraštą atvyko 1919 metais. Lankė Klaipėdos gimnaziją, vėliau – meno studijos Karaliaučiuje, Berlyne ir Hanoveryje. 1935-1939 m. – pagalbinis mokytojas Pagėgiuose. 1940 m. vedė mokytojo dukrą Hildegardą Bretšneider. 1945 m. išvyko gyventi į Vokietiją, kur dirbo  mokytoju. Aktyvus AdM draugijos (AdM draugija – 1948 m. Vakarų Vokietijoje įkurta visus buvusius klaipėdiškius vienijanti išeivių organizacija) veikėjas. 1965-1969 m. – AdM draugijos pirmininkas, vėliau – kultūros referentas ir Pagėgių kraštiečių skyriaus pirmininkas. Parašė nemažai straipsnių apie Klaipėdos ir jos krašto kultūrą, sukūrė eilių, iliustravo knygą.
Mirė 1989 m. sausio 2 d. Hildesheime (Vokietija).