GRAŽYS BRONIUS (1934–2013)

Broniaus Gražio portretas
Bronius Gražys

Klaipėdos dramos teatro aktorius ir režisierius, KU Choreografijos katedros, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos vyriausias asistentas, Lietuvos teatro sąjungos narys.
Gimė 1934 m. sausio 5 d. Nečionių kaime, Kamajų valsčiuje (Rokiškio apskr.). 1952 m. baigė Užpalių vidurinę mokyklą. 1952-1956 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorije, 1966-1968 m. stažavosi Maskvos (Rusija) valstybiniame akademiniame mažajame teatre. Baigė Aukštuosius režisūros kursus.
1956-1963 m. – Marijampolės dramos teatro aktorius, 1963-1966 m. – Klaipėdos akademinio dramos teatro aktorius, 1968-1975 m. – Klaipėdos dramos teatro režisierius. 1973-1992 m. – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakulteto Choreografijos katedros vyr. asistentas, nuo 1975 m. – Klaipėdos dramos teatro aktorius, režisierius, nuo 1992 m. – Klaipėdos universiteto Choreografijos katedros vyriausias asistentas, nuo 1997 m. – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos vyr. asistentas.
1956-1962 m. Kapsuko dramos teatre ir nuo 1963 m. Klaipėdos dramos teatre sukūrė daugiau kaip 140 vaidmenų, žymiausi jų: Istorikas (K. Binkio “Atžalynas”), Kirmis (V. Mykolaičio – Putino “Valdovas” ), Žičkovskis (J. Marcinkevičiaus “Čičinskas”), Luka (M. Gorkio “Dugne”), Vjuginas (A. Abdulino “Tryliktas pirmininkas”), Don Chuanas (V. Šekspyro “daug triukšmo dėl nieko”). Režisavo per 20 spektaklių: J. Tumo – Vaižganto “Nebylys”, Moljero “Tartiufas”, J. Grušo “Barbora Radvilaitė”, K. Kubilinsko “Molio Motiejus”. Kūrė scenarijus ir režisavo dainų, šokių, sporto šventes, rašytojų jubiliejus, artistų vakarus. Redagavo KDT žurnalą “Klakeris”. Poezijos knygos “Žvyrkeliai” (1994) autorius.
Visus penkiasdešimtį kūrybinės veiklos metų jis buvo aktyvus lietuvių rašytojų, poetų kūrinių propaguotojas (scenaristas, režisierius ir skaitovas). Tarp daugybės jo parengtų literatūrinių renginių paminėtini literatūriniai vakarai skirti K. Donelaičiui, V. Kudirkai, Maironiui, Vaižgantui, J .Biliūnui, S. Nėriai, Just. Marcinkevičiui, I. Simonaitytei, K. Binkiui, B. Brazdžioniui ir kt. Jis yra ir kelių poezijos rinkinių autorius, išleido rinkinius „Žvyrkeliai”, „Išskridę paukščiai”, „Rieda saulė vakarop”, „Spalvoti stikliukai”, „Delnai”, „Sonetai, portretai ir haiku”.
Už nuopelnus nacionalinio teatro menui 1984 m. aktoriui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas. 2007 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Tais pačiais 2007 metais už išskirtinius nuopelnus uostamiesčio kultūrai suteiktas Klaipėdos kultūros magistro vardas.
Mirė 2013 m. rugpjūčio 17 d. Klaipėdoje. Palaidotas Duokiškyje (Rokiškio raj.), miestelyje šalia jo gimtojo kaimo.