GOKAITĖ – MAIRONIENĖ GENOVAITĖ (1941–2000)

Genovaitės Gokaitės-Maironienės portretas
Genovaitė Gokaitė-Maironienė

Choro dirigentė, pedagogė. Gimė 1941 m. birželio 17 d. Skapiškyje (Kupiškio r.). 1958 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1962-1967 m. chorinį dirigavimą studijavo Vilniaus muzikos akademijoje. Baigusi studijas buvo paskirta į Klaipėdą, kur per 33 darbo metus tapo gerai žinoma ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos kultūriniame gyvenime. Dirbdama Klaipėdos politechnikume, subūrė net keturis meno kolektyvus, suorganizavo dėstytojų kamerinį chorą. Metus dirbo Klaipėdos II vaikų muzikos mokykloje, buvo berniukų choro „Gintarėlis“  chormeisterė. Nuo 1971 m. dirigavimą ir chorvedybą dėstė ŠPI Klaipėdos Muzikos fakultete (vėliau Klaipėdos universitetas), nuo 1996 – docentė. 1975-1983 m. vadovavo studentų mokslinei meninei draugijai, organizavo studentų mokslines konferencijas. Parengė mokymo priemonių: sudarė giesmyną katalikiškajai mergaičių kolegijai, giesmynėlius bažnytinių vaikų chorų šventei Kretingoje, aranžavo ir redagavo tremtinių, politinių kalinių ir partizanų dainų.
G. Gokaitė aktyviai dalyvavo pranciškonų veikloje, jų rengiamose konferencijose, skaitė pranešimus šv. Cecilijai skirtuose renginiuose. Buvo viena iniciatorių įkurti Katalikų akademijos skyrių Klaipėdoje. Be pedagoginio bei mokslinio darbo, jos veikla itin ryški buriant miesto meninius kolektyvus bei vadovaujant chorams. Nuo 1967 m. 19 metų dirbo Klaipėdos Liaudies operos teatro chormeistere-dirigente ir režisieriaus asistente. Nuo 1986 m. – mišriojo choro „Klaipėda“ chormeisterė-dirigentė, kurį laiką vadovavo Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių mišriam chorui, buvo visų Lietuvos vaikų bažnytinių muzikinių renginių vyriausiąja dirigente, respublikinių dainų švenčių konsultantė, dirigentė ir kt. Jos vardas įrašytas į Pasaulio lietuvių chorvedžių enciklopedinį žinyną.
Mirė 2000 m. sausio 22 d. Klaipėdoje.