GOCENTAS JURGIS KRISTIJONAS (1945–2016)

Jurgis Kristijonas Gocentas

Inžinierius-konstruktorius, dviračių ir akademinio irklavimo sporto atstovas bei entuziastas. Gimė 1945 m. gruodžio 17 d. Tauragėje teisininko ir krašto veikėjo Jono Jurgio bei namų šeimininkės ir sargės Lėnos Elenos Srūgytės Gocentų šeimoje, buvo antrasis iš trijų sūnų.
Mažojo Jurgiuko krikšto tėvai buvo evangelikų liuteronų kunigas, o vėliau vyskupas Jonas
Viktoras su žmona Marta Račkauskaite Kalvanai. Po metų per Kalėdas šeima, kilusi iš Paprūsės lietuvininkų, iš Tauragės persikėlė į Klaipėdą – taip buvo atliktas sugrįžimo į tėvonijų kraštą istorinis aktas.
1964 m. baigė vidurinę mokyklą, 1964–1967 m. studijavo Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno technologijos universitetas) Klaipėdos filiale. 1970 m. baigė Kaliningrado technikos institutą, įgijo inžinieriaus laivų statytojo kvalifikaciją. 1979 m. baigė ir Klaipėdos jūreivystės mokyklą, įgijo techniko-laivo mechaniko kvalifikaciją.
1970 m. pradėjo dirbti SSRS valstybinio žvejybos laivyno projektavimo instituto Klaipėdos
skyriuje I ir II kategorijos konstruktoriumi. 1976 m. Lietuvos jūrų laivininkystėje konstruktoriumi, 1979 m. Klaipėdos laivų remonto įmonėje Nr. 7 vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju, 1980 m. Tiumenės srityje (Rusijos Federacija) naftininkų kelių, pramonės ir
civilinės paskirties pastatų statyboje, 1991 m. VšĮ Klaipėdos irklavimo centre ir Klaipėdos
miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnyboje vyresniuoju inžinieriumi ūkio reikalams, ūkvedžiu. Yra išmėginęs ir pedagogo profesiją – dirbo dėstytoju valandininku Klaipėdos politechnikume, o mokyklos ir institutų laikais dirbo staliumi, kasė durpes, buvo krovėju, stadiono darbininku, katilinės kūriku. Mokykloje bei Klaipėdos pionierių ir moksleivių rūmuose ragavo ir aktoriaus duonos – nuo tragikomiško klaipėdiškio, sugrįžusio į tėviškę ir besifotografuojančio asmens dokumentui, iki didingojo karaliaus vaidmenų.
1959–1963 m. dviračių sporto, 1963–1972 m. akademinio irklavimo mėgėjas. Tuomet buvo Lietuvos moksleivių dviračių sporto
rinktinės narys, o aukštųjų mokyklų studentų akademinio irklavimo varžybose laimėjo apdovanojimus: vienvietė valtis – 3
vieta (1965); dvivietė porinė – 1 vieta (su Liudviku Albertu Mileška, 1966); dvivietė porinė – 2 vieta (su L. A. Mileška, 1967). Lietuvos čempionate laimėjo: vienvietė – 3
vieta (1965); dvivietė porinė – 3 vieta (su L. A. Mileška, 1966). „Žalgirio“ draugijos pirmenybėse dvivietė porinė – 2 vieta (su L. A. Mileška, 1970). Talino–Klaipėdos pirmenybėse dvivietė – 1 vieta (1970). Dniestro upės regatoje (Tiraspolis, Moldova) keturvietė be vairininko – 2 vieta. Dalyvauta keliolikoje Danės regatų (Klaipėda). 1967 m. su kolega ir bendražygiu L. A. Mileška iš Klaipėdos nuvežė vienvietę valtį ir atkūrė
akademinio irklavimo tradicijas Karaliaučiuje.
Nuo 1989 m. buvo Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narys. Nuo 2001 m. aktyvus bendrijos seimelio bei valdybos narys, Šv. Jono liuteronų bažnyčios Klaipėdoje atstatymo rėmėjas.
Mirė 2016 m. rugsėjo 24 d. Klaipėdoje. Palaidotas Klaipėdos Lėbartų kapinių kolumbariume.