GINTALAS PETRAS (1908–1971)

Petro Gintalo portretas
Petras Gintalas

Dramaturgas. Gimė 1908 m. vasario 12 d. Rubėžaičiuose (Telšių r.). 1927 m. baigė Telšių gimnaziją, studijavo LU Humanitarinių mokslų fakultete, mokėsi Valst. Teatro vaidybos studijoje. Mokytojavo Kaune, vaidino teatre, Klaipėdoje dirbo laikraščio redakcijoje. Bendradarbiavo antol. “Žemaičiai” (1938). Paskelbė ekspresionistinės stilistikos pjesę “Dinamo 1000 HP” (1930). “Dangaus svečias” (1937), “Spalių 9-oji” (1936).
1934-1939 m. redagavo Klaipėdoje leistą Klaipėdos krašto darbininkų ir amatininkų susivienijimo savaitraštį “Darbininkų balsas”, po karo čia dirbo žurnalistinį darbą laikraštyje “Raudonasis švyturys”. 1947 m. metais išspausdintoje poemoje “Gintaro krantas” aprašė Lietuvos pajūrio istoriją nuo kovų su kryžiuočiais iki sovietmečio. Parašė straipsnių apie teatrą, eilėraščių, tarp kurių eilėraštis “Išlaisvintai Klaipėdai”, buriuotojų dainą “Marios”.
Mirė 1971 m. gegužės 5 d. Vilniuje.