GERUTIS ALBERTAS (1905–1985)

Alberto Geručio portretas
Albertas Gerutis

Diplomatas, spaudos darbuotojas. Gimė 1905 m. liepos 21 d. Rygoje. 1924 m. baigė gimnaziją, dalyvavo Rygos lietuvių visuomeniniame gyvenime, redagavo „Rygos balsą“. 1924 m. persikėlė į Kauną, įstojo į Lietuvos universiteto Teisės fakultetą. Dirbo ELTA, rašė į spaudą. Nuo 1928 m. Berlyne buvo „Lietuvos Aido“, vėliau ELTA korespondentas. Mokėsi Berlyno universitete, gavo teisės mokslo daktaro laipsnį. Nuo 1933 m. – Klaipėdos krašto gubernatūros spaudos patarėjas. Daug rašė į Klaipėdos lietuvių spaudą – „Lietuvos keleivį“, „Vakarus“, „Darbininkų balsą“. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas, telkė lėšas Giruliuose statomai žurnalistų vilai, pirmininkavo Lietuvių darbininkų sporto sąjungai. Buvo vienas Prekybos instituto Klaipėdoje steigėjų. Lietuvos vyriausybės pasiųstas, 1934 m. Lenkijoje studijavo tautinių mažumų problemas. 1936 m. pradėjo dirbti Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje. 1937 m. paskirtas Lietuvos nuolatinės delegacijos prie Tautų sąjungos sekretoriumi. Prasidėjus II pasauliniam karui, A. Gerutis Berne vadovavo Lietuvos spaudos biurui, buvo Šveicarijos LB valdybos narys, tarybos pirmininkas, „Šveicarijos lietuvių žinių“ redaktorius, 1946 m. įsteigto Lietuvių bibliografijos archyvo iniciatorius ir vedėjas. 1954  m. paskirtas Lietuvos pasiuntinybės patarėju ryšiams su Vokietijos valdžios įstaigomis.
A. Gerutis išleido knygas „Petras Klimas“ (1978), „Kazys Škirpa – sukilimo inspiratorius“ (1981), „Dr. Dovas Zaunius“ (1982) ir kt.
Mirė 1985 m. gruodžio 1 d. Berne (Šveicarija).