GERLACH AUGUST HEINRICH (1840–1912)

Heinrich Gerlach portretas
Heinrich Gerlach

Medienos prekybininkas, komercijos tarėjas, Klaipėdos miesto garbės pilietis. Gimė 1840 m. rugpjūčio 8 d. Mėmelyje. Heinrich Gerlach buvo vienas iš Gerlachų medienos firmos, kuri buvo įkurta 1822 m. J. G. Gerlacho (J. G. G.) perėmėjų. Heinrichas Gerlachas 1867 m. tapo Pirklių gildijos nariu, o nuo 1885 m. – jos vadovu.
Heinrichui Gerlachui priklausė vienas puošniausių XIX a. 8 dešimtmečio pastatų (Libauer Str. 15), kuris per Antrajį pasaulinį karą buvo visiškai sugriautas.
Mirė 1912 m. rugsėjo 19 d. Mėmelyje.