GERLACH AUGUST HEINRICH (1840–1912)

Heinrich Gerlach portretas
Heinrich Gerlach

Medienos prekybininkas Heinrichas Gerlachas  gimė 1840 m. rugpjūčio 8 d. Jis buvo vienas iš Gerlachų medienos firmos, kuri buvo įkurta 1822 m. J. G. Gerlacho (J. G. G.) perėmėjų. Heinrichas Gerlachas 1885 m. tapo Komercijos tarėju, o 1897 m. – slaptuoju Komercijos tarėju. Nuo 1867 m. buvo Pirklių gildijos valdybos narys, o nuo 1885 m. – jos pirmininkas. Be to jis buvo miesto garbės pilietis ir daugelio apdovanojimų savininkas.  1909 m.  Biržos posėdžių salėje buvo pakabintas jo natūralaus dydžio portretas.
Heinrichui Gerlachui priklausė vienas puošniausių XIX a. 8 dešimtmečio pastatų (Libauer Str. 15), kuris per Antrajį pasaulinį karą buvo visiškai sugriautas.
Mirė 1912 m. rugsėjo 19 d.