GELGUTIENĖ IRENA MARIJONA (1938–2017)

Irena Marijona Gelgutienė

Choreografė, pedagogė, vadovė. Gimė 1938 m. kovo 25 d. Gintenių kaime, Kelmės rajone. 1947–1954 m. mokėsi Upynos (Kelmės r.) pradinėje ir septynmetėje mokykloje. 1954–1958 m. – Klaipėdos buhalterinės apskaitos žemės ūkio technikume, 1971–1976 m. – studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultete (KU Menų fakultetas), parengė diplominio darbo gynimo koncertą „Graži Tėvynė mano“ ir įgijo baletmeisterio-pedagogo kvalifikaciją. Vėliau suteiktos neformaliojo švietimo pedagogo eksperto ir III vadybinė kvalifikacinės kategorijos.
1958 m. šoko Klaipėdos miesto kultūros namų šokių kolektyve (vadovė B. Lauraitytė). 1959–1971 m. šoko Klaipėdos liaudies operos baleto trupėje (vadovas A. Alchimavičius). Dalyvavo liaudies operos pastatymuose, koncertinėse programose, konkursuose įvairiuose Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Prancūzijos miestuose. 1977 m. parengė programą ir dalyvavo Klaipėdos bei Respublikinėje moksleivių dainų ir šokių šventėje, dalyvavo šokių festivaliuose Kaliningrade (Rusija) ir Taline (Estija).
1960–1966 m. dirbo Klaipėdos geležinkeliečių klubo šokių kolektyvo, Medienos medžiagų kombinato tautinių šokių kolektyvo įkūrėja ir vadovė. 1972 m. Klaipėdos jūrų prekybos uosto kultūros rūmuose subūrė vaikų šokių grupę. 1969–1982 m. – Klaipėdos valstybinės rajoninės elektrinės klubo „Energetikas“ pagyvenusių žmonių šokių kolektyvo įkūrėja ir vadovė. 1972–1991 m. – Klaipėdos Jūrų prekybos uosto Kultūros rūmų vaikų choreografinio liaudies kolektyvo „Inkarėlis“ įkūrėja ir vadovė. 1974–1988 m. – Klaipėdos buhalterinės apskaitos žemės ūkio technikumo tautinių šokių kolektyvų įkūrėja ir vadovė. 1975–1985 m. – Klaipėdos 12-osios vidurinės mokyklos įvairaus amžiaus moksleivių tautinių šokių kolektyvų vadovė. 1992–2009 m. – Klaipėdos choreografijos studijos „Inkarėlis“ įkūrėja ir direktorė. Nuo 2010 m. – Klaipėdos jaunimo centro Choreografijos studijos „Inkarėlis“ choreografijos mokytoja. Taip pat vadovauja studijos „Inkarėlis“ šokėjų tėvų tautinių šokių kolektyvui „Sidabrinė gija“, kurios nuo 1985 m. yra Respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų ir šokių švenčių dalyvis, šokių konkurso „Pora už poros“ daugkartinis prizininkas.
1993–2011 m. iniciavo ir organizavo tarptautinius ir šokių kolektyvų festivalius: „Į ratelį“, „Šokis – bežodė poezija“, „Dar ratą ratelį gražioj šeimynėlėj“, „Liub šokt“. 1998 m. surengė autorinių šokių pristatymą-koncertą.
Dirbo Respublikinių dainų ir šokių švenčių baletmeisterių asistente, vyr. asistente, zoninių bei miesto šokių švenčių, seminarų baletmeistere.
Sukurti 35 šokiai bei choreografinės kompozicijos, kurios įsipynė į įvairias koncertines, konkursines programas.
Apdovanojimai: Lietuvos TSR kultūros ministerijos garbės raštais (1960, 1981 m.), Lietuvos TSR švietimo ministerijos garbės raštu (1977 m.), Lietuvos Respublikos meno saviveiklos žymūnu ženklu, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų tarybos ženklu „Už pasiekimus meno saviveikloje“ (1983 m.), Meno kūrybos apžiūros laureato medaliu (1985 m.), Lietuvos TSR kultūros žymūno ženklu (1986 m.), Lietuvos TSR liaudies švietimo pirmūno ženklu (1987 m.), medaliu Lietuvos valstybįs atkūrimo 80-mečio proga (1998 m.), nominacija „Už geriausią šokio choreografiją“ (2001 m.), Klaipėdos universiteto Menų fakulteto padėkos raštais (2002, 2005 m.), Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ medaliu (2003 m.), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu (2005 m.), nominacija „Už artistiškiausią grupę“ (Latvija, 2005 m.), „Lietuvos tautinio šokio šimtmetis“ garbės medaliu (2005 m.), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštu (2008 m.), Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ medaliu (2007 m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ medaliu (2009 m.), Vakarų Lietuvos jubiliejinės dainų šventės padėkos raštu (2012 m.).
Mirė 2017 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdoje. Palaidota Lėbartų kapinėse.