GARLA LIONGINAS (1948–1983)

Skulptorius Lionginas Garla
Lionginas Garla (B. Aleknavičiaus fotografija)

Skulptorius.

Gimė 1948 m. balandžio 19 d. Vilniuje.
Mokėsi Vilniaus 16-ojoje vid. mokykloje (dabar – Vilniaus Užupio gimnazija), 1964–1967 m. – Vilniaus vaikų dailės mokykloje. 1967 m. baigė Vilniaus 1-ąją vidurinę vakarinę mokyklą.
1964–1965 m. dirbo Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje, 1965–1967 m. – Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete (dabar – Vilniaus universitetas) Gamtos fakultete laborantu.
1967–1973 m. studijavo skulptūrą Lietuvos SSR valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija).
Po studijų pagal paskyrimą atvyko į Klaipėdą ir aktyviai įsijungė į miesto kultūrinį gyvenimą. Nuo 1973 m. dirbo kūrybinį darbą „Dailės“ kombinate. 1974–1975 m. dėstė skulptūrą Klaipėdos vaikų dailės mokykloje (dabar – Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla).
Parodose dalyvavo nuo 1974 m. Nuo 1980 m. – dailininkų sąjungos narys. 1977–1981 m. buvo Lietuvos SSR dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus jaunųjų dailininkų ir menotyrininkų susivienijimo pirmininko pavaduotoju.
Mirė 1983 m. gegužės 12 d. (žuvo autokatastrofoje buv. Jugoslavijoje). Palaidotas Lėbartų kapinėse, Klaipėdos r.

Kūryba
Svarbiausios L. Garlos kūrybos sritys – skulptūrinis portretas, dekoratyvinė, antkapinė skulptūra, mažoji plastika.
Naudojo įvairias medžiagas – marmurą, poliruotą granitą, gipsą, bronzą. Kūriniams būdinga konstruktyvi forma, monumentali plastika.
L. Garlos sukurtuose portretuose daugiausia vaizduojami žymūs Klaipėdos krašto žmonės, kultūros veikėjai: jūrų kapitonas L. Stulpinas (1974 m.), režisierius R. Juknevičius (1975 m.), režisierius P. Gaidys (1976 m.), aktorius A. Žadeikis (1976) ir kt.
1979 m. baigtas kurti aštuonių kompozitorių (J. S. Bacho, L. van Bethoveno, D. Šostakovičiaus, P. Čaikovskio, M. Glinkos, M. K. Čiurlionio, S. Šimkaus, J. Gruodžio) portretinių biustų ciklas iš balto marmuro tuometinės Lietuvos SSR Valstybinės filharmonijos Klaipėdos filialo koncertų salei. Filharmonijos pastatą grąžinus tikintiesiems, kompozitorių biustai nuimti, vėliau saugojimui perkelti į Klaipėdos universiteto Menų fakultetą.
Iš balto marmuro sukurtas Vydūno portretas (1983 m.) 2013 m. buvo pritaikytas bronzinei Vydūno skulptūrai Detmolde (Vokietija).
Sukūrė medalių, atminimo lentas su bareljefais S. Daukantui (1976 m.), A. Venclovai (1976 m.), dekoratyvinį akcentą „Herbai“ (1973 m.), dekoratyvinę kompoziciją – kompasą „Vėjų rožė“ (1977 m.) Lietuvos jūrų muziejui, dekoratyvinę kompoziciją „Žiedas“ (1978 m.) Danės skverui.
L. Garla dalyvavo Smiltynės granito skulptūrų simpoziumuose. Simpoziumų metu sukurtos abstrakčių formų dekoratyvinės kompozicijos eksponuojamos Klaipėdos skulptūrų parke: „Pradžia“ (1977 m.), „Posūkis“ (1978 m.), „Ruduo“ (1980 m.). Skulptūra „Pradžia“ tapo Klaipėdos skulptūrų parko simboliu.
Dauguma L. Garlos kūrinių sukurti pirmosiose jo dirbtuvėse, kurios buvo įsikūrusios Klaipėdoje, S. Daukanto g. 9 (Lietuvos SSR dailininkų sąjungai priklausiusiame pastate), vėliau dirbtuvės perkeltos į Rūtų g.

1984 m. surengta L. Garlos kūrybos pomirtinė paroda Klaipėdos paveikslų galerijoje (dabar – P. Domšaičio galerija). 2008 m. P. Domšaičio galerijoje surengtas L. Garlai skirtas atminimo vakaras.

Kūrinių yra Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, Lietuvos jūrų muziejuje, Klaipėdos miesto viešosiose erdvėse.

Šaltiniai:
Dykovienė A., Sugrįžimas iš užmaršties. Klaipėda, 2023 m. birželio 17 d., p. 1, 4–5 (https://m.kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/skulptorius-l-garla-sugrizimas-uzmarsties-1129168 [žiūrėta 2023 m. lapkričio 6 d.]).
Jokubavičienė K., Paliko neišdildomą žymę. Klaipėda, priedas „Durys“, 2008 m. balandžio 30 d., p. 10 (https://durys.diena.lt/paliko-neisdildoma-zyme/7576 [žiūrėta 2023 m. lapkričio 6 d.]).
Lietuvos dailininkų žodynas, T. IV, sud. M. Žvirblytė. Vilnius, 2016, p. 209–210.
Pajūrio krašto dailininkai, sud. P. Šmitas. Klaipėda, 1990, p. 17.
Skulptoriaus Liongino Garlos apžvalginė kūrybos paroda: katalogas, sud. P. Šmitas. Klaipėda, 1984.
Skulptūra 1975–1990, sud. G. Jankevičiūtė, E. Lubytė. Vilnius, 1997, p. 171.
https://www.epaveldas.lt/search?term=%22%20Lionginas%20Garla%20%22;%20%22%20L.%20Garla%20%22&page=0&size=20&order=-1&orderDir=desc&full=false&isMap=false&isDetailed=false [žiūrėta 2023 m. lapkričio 6 d.].
https://www.limis.lt/personalities/3973064 [žiūrėta 2023 m. lapkričio 6 d.].
https://ve.lt/gyvenimas/kultura/klaipedos-akvareles-namai-ir-zmones-699 [žiūrėta 2023 m. lapkričio 6 d.].
https://www.vydunodraugija.lt/2013/08/vokietijoje-iamzintas-vyduno-atminimas/ [žiūrėta 2023 m. lapkričio 6 d.].
https://www.vle.lt/straipsnis/lionginas-garla/ [žiūrėta 2023 m. lapkričio 6 d.].

Galerija