GAIŽAUSKAS BENEDIKTAS (1928–2018)

Benediktas Gaižauskas

Biologijos mokytojas, ekologas. Gimė 1928 m. lapkričio 17 d. Leilėnuose, Tryškių valsčiuje, Telšių rajone. 1959 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1951–1953 m. dirbo mokytoju Klaipėdoje, 1953–1959 m. – Švėkšnos mokykloje, nuo 1959 m. Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos biologijos mokytojas, nuo 1994 m. mokytojas ekspertas.
1978 m. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje įkūrė ir vadovavo pirmajam Lietuvoje mokyklos gamtos apsaugos muziejui. Vieninteliame šalyje mokyklos Gamtos apsaugos muziejuje sukaupta per 5000 unikalių eksponatų, tiriamojo darbo aprašymų, veikia ekspozicija apie Žemę, jos sandarą, turtus ir ekologinę būklę.
Ruošė mokinius biologų olimpiadoms. Jo mokiniai visų respublikinių biologų olimpiadų dalyviai, laimėjo 43 prizines vietas, iš jų 20 pirmųjų.
1990–1992 m. Tarptautinio Baltijos jūros projekto Lietuvos Respublikos moksl. koordinatorius. Ekologijos ir gamtos apsaugos temomis skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Suomijoje, Danijoje, Švedijoje, JAV. Išleido knygas „Baltijos pajūryje“ (1988), „Ekologinis ugdymas mokyklose“ (2000), „Gamtos pažinimo kelyje“ (2006). Keturių mokslinių leidinių, daugiau nei 100 straipsnių pedagogikos ir ekologijos temomis autorius.
Dirbo Lietuvos gamtos apsaugos draugijos Klaipėdos miesto skyriaus vadovu, Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto biologijos studentų pedagoginės praktikos mokyklose vadovu.
Priklausė įvairioms gamtos apsaugos draugijoms. Dainavo Klaipėdos liaudies operos, mišriame „Klaipėdos“ choruose.
1988 m. apdovanotas TSRS valstybine premija, 2001 m. – LR prezidento Valdo Adamkaus premija už aplinkosauginę veiklą.
Mirė 2018 m. birželio 27 d. Klaipėdoje. Palaidotas Lėbartų kapinėse.