FLICK ROKAS (ALVYDAS ROKAS LIAUKONIS) (1936–2023)

Flick_foto
Fotografija iš Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos archyvo

Profesorius, habilituotas socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras, rašytojas. Gimė 1936 m. rugpjūčio 16 d. Veisiejuose (Lazdijų r.). Iki 1989 m. – Alvydas Rokas Liaukonis, vėliau pasirinko vokiečių kilmės motinos pavardę – Flick.
1945–1954 m. mokėsi Šilutės pradžios mokykloje, Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje.
1954–1959 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo istoriko – archeologo specialybę, 1961–1966 m. tęsė studijas Vilniaus universitete, įgijo pramonės ekonomisto specialybę. 1970–1974 m. studijavo Maskvos V. I. Gubkino naftos ir dujų pramonės instituto aspirantūroje, ten pat 1984 m. įgijo ekonomikos mokslų daktaro laipsnį.
Pagrindinė profesinės veiklos sritis – dujų pramonė, miesto dujų tiekimo sistemų optimizavimas. 1961–1966 m. R. Flick dirbo Vyriausiojoje buitinio gyventojų aptarnavimo valdyboje prie Lietuvos Ministrų Tarybos. 1966–1969 m. – Komunalinio ūkio ministerijos Vyriausiosios gazifikacijos valdybos viršininko pavaduotojas, 1969–1986 m. – Dujinių įrenginių derinimo ir dujofikacijos orgtechnikos valdybos viršininkas. 1986–1990 m. R. Flick buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytojas, nuo 1987 m. – profesorius. 1990–1991 m. – energetikos ministro pavaduotojas, LR Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės energijos ir efektyvumo didinimo programos vienas iš autorių, Organizacinės koordinacinės komisijos pirmininkas (1991 m.). 1995–2010 m. – R. Flick konsultacinės – prekybinės firmos (Klaipėda) savininkas ir vadovas.
Svarbiausi veikalai, susiję su profesine veikla – „Lietuvos gazifikacijos raida, perspektyvos ir kuro balanso rekonstrukcijos efektyvumas“ (rusų k., 1971), „Šiuolaikinių skaičiavimo priemonių ir metodų panaudojimas miestų dujų tiekimo sistemoms optimizuoti“ (rusų k., 1980), „Miestų dujų tiekimo sistemų patikimumo rodiklių normavimas“ (rusų k., 1981), „Miestų dujų tiekimo sistemų optimizavimas tikimybinio neapibrėžtumo sąlygomis“ (rusų k., 1983), monografija „Degiųjų dujų sistema“ (su kitais, 2006).
Pirmieji R. Flick grožinės literatūros kūrinai pradėti leisti nuo 2005 m. Tai – publicistinė apybraiža „Mitingų metas sudrebinęs Lietuvą: ištraukos iš dienoraščio“ (2005), istorinė drama „Ištiesk pagalbos ranką man“ (2008), autobiografinė apybraiža „Atrastoji žemė“ (2008). Parašė keletą romanų: „Šiaurės Sachara“ (2010), „Paskutinis traukinys“ (2012), „Emma, pastoriaus duktė“ (2015), „Pradingę klajojančiam smėlyje: romanas apie senovės kuršius“ (2016), „Išlikę karo verpetuose“ (2018), „Turtų voratinklyje“ (2020), „Kur upė Šyša teka…“ (2022). Pagrindinė R. Flick romanų tematika – Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto istorija.
Nuo 2009 m. – Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos narys.
Nuo 2014 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Apdovanojimai:
2012 m. – Tarptautinio literatūrinio rudens „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ konkurse – Prozos nominacija už romanus „Šiaurės Sachara“ (2010) ir „Paskutinis traukinys“ (2012).
2015 m. – I. Simonaitytės literatūrinė premija už romaną „Emma, pastoriaus duktė“ (2014).
Mirė 2023 m. vasario 26 d. Klaipėdoje.

Šaltiniai:
Klaipėda. Kraštiečiai: biografijų žinynas. Kaunas, 2012, p. 256–257.
https://rasytojai.lt/rasytojai/rokas-flick [žiūrėta 2023 m. balandžio 3 d.].
https://www.vle.lt/straipsnis/rokas-flick [žiūrėta 2023 m. balandžio 3 d.].
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rokas_Flikas [žiūrėta 2023 m. balandžio 3 d.].