FALKENHANAS VIKTORAS (1903–1987)

Viktoro Falkenhano portretas
Viktoras Falkenhanas

Vokiečių kalbininkas. Gimė 1903 m. vasario 11 d. Katenhofe (Lenkija). 1931 m. baigęs Tilžės gimnaziją, Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją, indų filologiją ir slavistiką. Nuo 1945 m. dirbo Hamburgo universitete asistentu, 1948-1968 m. Berlyno Humboldtų universiteto profesorius, tarp kitų disciplinų dėstė lietuvių kalbą. Bendravo su Vydūnu. Išleido monografiją “Der Ubersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke nd seine Helfer” (Lietuviškos Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas ir jo talkininkai, 1941), kurioje nustatė Bretkūno kilmę, plačiai aprašė gyvenimą,

davė detalią vertimo teksto analizę, išsiaiškino jį peržiūrėjusius koreguotojus. Parašė straipsnių apie lietuvių literatūrą enciklopediniam žodynui “Lexicon der Weltliteratur” (Pasaulinės literatūros leksikonas, 1963), vokiškai sukūrė novelių apie Bretkūną, išvertė į vokiečių kalbą liaudies pasakų (rink. “Litauische Volksmarchen”, 1978).
Vokiečių mokslininko lingvisto ryšiai su klaipėdiškiais siekia jo paauglystės metus, čia prie Baltijos Giruliuose ir Kukuliškėse prabėgo jo gražiausios 1918-1925 m. vasarų dienos. Čia jis tobulinosi lietuviškai kalbėti, bendravo su žvejais, susitikinėjo su Vydūnu, kuris jauno vokietuko asmenyje formavo lietuvių tautos bičiulį, vėliau mokslininką-lingvistą. Ir vėliau nenutrūko jo ryšiai su Mažosios Lietuvos kultūros veikėjais, Klaipėdoje lankydavosi pas Brakus, Giruliuose pas Labrencus, Tilžėje buvodavo pas Jagomastus. 1983 m. jau 80-metis V. Falkenhanas, viešėdamas Klaipėdoje, nepamiršo pasiteirauti kaip jo pažinoti Kukuliškių žmonės gyvena, – teigia su mokslininku bendravęs klaipėdietis kraštotyrininkas B. Aleknavičius.
Mirė 1987 m. balandžio 16 d. Berlyne (Vokietija).