ELERTIENĖ – LIKTORAITĖ BRONĖ (1921–2007)

Bronės Elertienės – Liktoraitės portretas
Bronė Elertienė – Liktoraitė

Aktorė, muziejininkė, istorikė, pedagogė. Gimė 1921 m. birželio 4 d. Kaune. 1939-1943 m. studijavo Kauno ir Vilniaus universitetų Gamtos ir matematikos fakultetuose, lygiagrečiai klausė literatūros ir istorijos paskaitų. 1940-1944 m. lankė Vilniaus aukštesniąją vaidybos meno studiją prie miesto teatro. 1970 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultetą. 1946-1954 m. – Klaipėdos valstybinio dramos teatro aktorė. 1954-1976 m. – Klaipėdos kraštotyros muziejaus vyr. mokslinė bendradarbė, direktorė. Kaupė eksponatus, istorines ir etnografines žinias, rengė ekspozicijų istorijos dalį. Jai vadovaujant įrengti muziejaus filialai Nidoje (1966 ir 1974), Jūros (1967) ir Liaudies meno skyriai (1975) Klaipėdoje. Nuo 1960 m. organizavo žvalgomuosius archeologinius kasinėjimus, per kuriuos rasti Girkalių (1966), Slengių (1972) senkapiai. 1972-1973 m. kasinėta Klaipėdos mieste, 1974 m. su Istorijos institutu – Bandūžiuose, 1975 m. – Karaliaučiaus krašte. Su architektu Vytautu Zubovu 1974 m. parengė parodų rūmų ir muziejaus komplekso Klaipėdos senamiestyje sutvarkymo projektą. Su kitais padėjo išsaugoti nuo sunaikinimo dailininko Adomo Brako sukurtą 1923 metų sukilėlių paminklą Klaipėdos miesto kapinėse, citadelės liekanas, liaudies meno skulptūras Klaipėdos rajone. Skaitė visuomenei paskaitas, 1957-1988 m. dėstė ekskursijų vadovų kursuose. 1974-1993 m. valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose dėstė lietuvių liaudies papročius. 1967-1977 m. – žurnalo „Muziejai ir paminklai“ redakcinės  kolegijos narė. Periodinėje spaudoje ir kituose leidiniuose paskelbė apie 200 straipsnių muziejininkystės, etnologijos ir istorijos klausimais. Svarbiausi straipsniai: „Klaipėdos miesto gyventojai ir jų buitis XIX a. I pusėje“,, „Klaipėdos jomarkas“, „Pravėrus klaipėdietės kraičio skrynią“, „Masonai ir Klaipėda“, studijos – „Antantės valdymas Klaipėdoje 1920-1923 m.“ bei „Didysis pašto traktas ir Klaipėda“ (rankr.)
Mirė 2007 m. leipos 25 d. Klaipėdoje.