EKARIUSAS (Eccarius) BERENDAS (XVI a. pab.–1659)

Klaipėdos pirklys, miesto teismo kolegijos narys. 1638 m. jis gavo kelis ūbus žemės, o 1639 m. kunigaikštis Georgas Wilhelmas jam užrašė Eketės smuklę. Nusipelnė 1648 m. testamentu užrašydamas miesto bažnyčiai 12 namų ir 2 tuščius sklypus priemiestyje.
Mirė 1659 m. Klaipėdoje.