DREVINIS PAULIUS (1919–1990)

Pauliaus Drevinio portretas
Paulius Drevinis

Poetas. Gimė 1919 m. spalio 13 d. Gulbinuose (Biržų r.). 1935 m. spaudoje debiutavo dainingais eilėraščiais. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Penktame kurse 1948 m. buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą, iš kur grįžo po 8 metų. 1958 m. baigė lituanistikos studijas VU. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Kryžkelė kelių plačių“ išėjo 1966 metais. Kiti rinkiniai: „Tėviškės eglės“ (1971), „Veidai ir vardai“ (1975), „Peizažai“ (1979), „Vėl kartojas gyvenimas“ (1982), „Žaliu žaliuosiu uosiu“ (1985). Jau po mirties paskelbti tremties eilėraščiai „Nekrisk, žvaigždele“ (1995).
Aukštaitijoje gimęs poetas savo likimą susiejo su Klaipėda 1963 metais. Dirbo lietuvių literatūros mokytoju K. Donelaičio (dabar Vytauto Didžiojo) gimnazijoje,8-ojoje vidurinėje mokykloje, parašė ir išleido aštuonias poezijos knygas, daug eilių paskelbė miesto laikraščiuose ir kituose periodiniuose leidiniuose.
„Klaipėdoje greitai įpusėsiu trečią dešimtmetį. Pamilau šį miestą, Baltiją, Kuršių marias, kopas. Įvairiais metų laikais klajoju po apylinkių pušynus, ilsiuosi upių ir ežerų pakrantėse, kalbuosi su akmeniu, gėle, paukščiais, smiltimi“, – rašė poetas autobiografijoje. (Tarybų Lietuvos rašytojai. – V., 1989, p. 337). Poetas parašė daug posmų, skirtų miestui, jo apylinkėms, žmonėms.
Mirė 1990 m. lapkričio 22 d. Klaipėdoje. Palaidotas tėviškėje, Biržų rajone.