DONSKIS LEONIDAS (1962–2016)

Leonido Donskio portretas
Leonidas Donskis

Filosofas, kultūros kritikas, socialinių mokslų daktaras, politikos teoretikas ir komentatorius. Gimė 1962 m. rugpjūčio 13 d. Klaipėdoje.
1973-1980 m. mokėsi Klaipėdos 19-oje (dabar – Martyno Mažvydo) vidurinėje mokykloje. 1985 m. baigė lietuvių filologiją ir teatro pedagogiką LVK Klaipėdos fakultete, 1987 m. – filosofiją VU. 1987-1990 m. VU Filosofijos katedros aspirantas, 1997-1999 m. – Helsinkio (Suomija) universiteto doktorantas.
1991-1997 m. Klaipėdos universiteto Filosofijos katedros vedėjas, 1995-1997 m. – KU Lyginamųjų civilizacijų studijų centro direktorius, docentas (1993 m.). 1991-1993 m. dėstė filosofiją ir kultūros filosofiją VU, VDA, 1997-2007 m. – Europos ir JAV aukštosiose mokyklose.
Nuo 2002 m. buvo VDU Politologijos katedros profesorius ir Išeivijos studijų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas. 2003-2005 m. – VDU Filosofijos katedros vedėjas. 2004 m. VDU atliko habilitacijos procedūrą (humanitariniai mokslai, istorija – darbai iš idėjų ir sąmoningumo istorijos). 2005 m. VDU Senatas suteikė profesoriaus pedagoginį vardą. Nuo 2005 m. – VDU Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktorius, o nuo 2006 m. – Politologijos katedros profesorius. Nuo 2005 m. – VDU Senato narys.
Buvo daugelio tarptautinių filosofijos ir kultūros asociacijų narys, premijų laureatas.
Jis yra daugiau nei 30 knygų ir daugiau nei 500 straipsnių Lietuvos bei užsienio plačiajai ir akademinei spaudai autorius. Jo lietuvių ir anglų kalbomis parašyti darbai išversti į Brazilijos portugalų, danų, estų, ispanų, italų, korėjiečių, lenkų, portugalų, rumunų, rusų, suomių, švedų, turkų, ukrainiečių, vengrų ir vokiečių kalbas. Paskelbė teorinių straipsnių Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Švedijos, JAV, Didžiosios Britanijos ir kt. šalių akademinėje spaudoje. Parašė monografijų “Moderniosios kultūros filosofijos metmenys” (1993), “Moderniosios sąmonės konfigūracijos: kultūra tarp mito ir diskurso (1994), “Tarp vaizduoties ir realybės: ideologija ir utopija nūdienos civilizacijos teorijoje” (1996), “Tarp Karlailio ir Klaipėdos: visuomenės ir kultūros kritikos etiudai” (1997), “Tapatybė ir laisvė: trys intelektualiniai portretai” (2005).
Įkūrė ir redagavo vienintelę Europoje ir pasaulyje stambią akademinę knygų seriją iš Baltijos studijų On the Boundary of Two Worlds. Sykiu Rodopi jis redaguoja didžiausią pasaulyje filosofijos knygų seriją VIBS-Value Inquiry Book Series.
2004 metais Europos Komisija suteikė jam Tolerancijos ir įvairovės ambasadoriaus Lietuvoje titulą. 2009-2014 metais Leonidas Donskis buvo Lietuvos atstovas Europos Parlamente ir dirbo Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą” frakcijoje ALDE. Jis buvo ne tik šios trečios pagal dydį Europos Parlamento politinės grupės koordinatorius žmogaus teisių klausimais, bet ir parengė vieną svarbiausių Europos Parlamento dokumentų žmogaus teisių srityje – metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos padėties pasaulyje 2011 metais.
Taip pat buvo LTV kultūros pokalbių laidos “Be pykčio” autorius ir vedėjas, dienraščio “Klaipėda” apžvalgininkas. 2017 m. rugsėjo mėnesį, minint mirties metines, ant Klaipėdos universiteto Menų akademijos (K. Donelaičio g. 4) pastato atidengta atminimo lenta, skirta Leonidui Donskiui.
Mirė 2016 m. rugsėjo 21 d. Vilniuje. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse (Kaune).