DOMŠAITIS PRANAS (1880–1965)

Prano Domšaičio portretas
Pranas Domšaitis

Dailininkas. Gimė 1880 m. spalio 15 d. Kropynose (Karaliaučiaus aps.). Gimęs Mažosios Lietuvos ūkininkų šeimoje, iki 27 metų dirbo tėvų ūkyje. Labai anksti pradėjo piešti. 1905 m. mėgino stoti į Karaliaučiaus meno akademiją. Tik gavęs Makso Lybermanno rekomendaciją, studijavo joje 3 metus. 1910-1912 m. tobulinosi Loviso Corintho dirbtuvėje Berlyne. Vėliau studijavo ir dirbo Londone, Amsterdame, Florencijoje. Grupinėse parodose pradėjo dalyvauti nuo 1910, dažniausiai Berlyne. 1913 m. – kita labai svarbi paroda Volkwango muziejuje Essene. Jo paveikslų įsigijo Berlyno nacionalinė galerija, Berlyno meno akademija, Liubeko, Stettino, Karaliaučiaus muziejai. 1920 m. gavęs Lietuvos Respublikos vidaus pasą, kelis kartus lankėsi Kaune, Klaipėdoje. 1925-1933 m. P. Domšaičio darbai eksponuojami parodose Austrijoje, Šveicarijoje, Rytprūsiuose, Rumunijoje ir Turkijoje, Vokietijoje. Ten 1933 m. prasidėjus nacių organizuotai kampanijai prieš modernųjį meną, P. Domšaičio, kaip ir kitų modernistų, paveikslai buvo naikinami, parodos uždraustos. 1937 m. darbai buvo rodomi Miunchene, „Išsigimusio meno“ (Entartete Kunst) parodoje. Dailininkas buvo priverstas ieškoti prieglobsčio Austrijoje ir tapyti natiurmortus.
1949 m. šeima apsigyveno Keiptaune (Pietų Afrikos Respublika), kur prabėgo ramiausi dailininko kūrybinio gyvenimo metai. Įvairiuose PAR miestuose surengė per 20 tapybos parodų. P. Domšaitis įtrauktas į Leipcige išleistus „Visuotinį dailininkų žinyną“ ir „20 amžiaus dailininkų žinyną“, jo pavardė minima PAR dailininkų sąvaduose.
Didžioji palikimo dalis įvairiais keliais pateko į Lietuvą. 1992 m. Vilniuje buvo atidaryta pirmoji Lietuvoje darbų paroda. Iš turimos kolekcijos buvo suformuota ir įrengta ilgalaikė ekspozicija Klaipėdos paveikslų galerijoje (LDM), veikusi iki 1998 metų. P. Domšaičio rinkinys pasipildė dar kelis kartus ir sukaupus neįkainojamos meninės vertės 530 kūrinių kolekciją, 2001 m. liepos 26 d. Klaipėdoje atidaryta Prano Domšaičio paveikslų galerija. Joje eksponuojama didžioji kolekcijos dalis, veikia Prano Domšaičio kultūros centras, kurio tikslai – rinkti, tyrinėti ir skleisti informaciją apie tapytojo gyvenimą ir kūrybą. 2002 m. balandį Klaipėdos paveikslų galerijoje pristatytas pirmasis Lietuvoje monografija-albumas „Pranas Domšaitis“.
Mirė 1965 m. lapkričio 14 d. Keiptaune (Pietų Afrikos Respublika).