DIRGĖLA POVILAS (1941–2004)

Povilo Dirgėlos portretas
Povilas Dirgėla

Prozininkas. Gimė 1941 m. gruodžio 23 d. Žvaginiuose (Klaipėdos r.). 1956-1965 d. studijavo Kauno medicinos institute, dirbo gydytoju Plungėje, vėliau Klaipėdoje. Noveles pradėjo spausdinti 1970 m., debiutavo kartu su broliu parašyta knyga „Žaibai gęsta rudenį“ (1971). Su broliu Petru paskelbė novelių „Aistrų atlaidai“ (1979), apysakų „Pasimatymai“ (1973), romanų „Likime, keliauk sau“ (1976), „Šalavijų kalnas“ (1977), „Pogodalis“ (1978), „Šermenų vynas“ (1980).
Nuo 1968 m. P. Dirgėla gyveno Klaipėdoje, dirbo gydytoju. Brolių Dirgėlų kūryboje dažniausiai vaizduojama Klaipėdos krašto ir žemaičių vakarinio pakraščio pasaulėjauta, papročiai, etnografija, istorijos atšvaitai dabartyje.
Mirė 2004 m. spalio 16 d. Klaipėdoje.