DIDŽYS VALTERIS (1896–1977)

Lietuvos ir Australijos visuomenės veikėjas, gydytojas, buriuotojas. Gimė 1896 m. lapkričio 16 d. Unguroje (dab. Vengoževas, Lenkija). Baigė Tilžės gimnaziją, Miuncheno universiteto medicinos fakultetą. 1923 m. tapo daktaru. 1918 m. – vienas Mažosios Lietuvos tautinės tarybos steigėjų ir narių, Tilžės akto signataras. 1918-1920 teikė paramą besikuriančiai Lietuvos Respublikos kariuomenei. 1924-1939 m. gyveno Klaipėdoje. 1924-1939 m. dirbo geležinkelio ruožo gydytoju. Pirmasis ėmė organizuoti krašto lietuvių mokyklas. Lietuvių gydytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas.
Rėmė ir dalyvavo jūrų skautų veikloje. Klaipėdos jachtklubo narys, jachtų „Aušrinė”, vėliau „Rūta” savininkas. 1926 m. Klaipėdoje įsteigto lietuvių jachtklubo „Buriuotojų sporto klubas“ komodoras, savo jachta „Rūta“ laimėjo prizų tarptautinėse regatose.
1926 m. Klaipėdoje įsteigė automobilininkų klubą, Lietuvos automobilių sporto čempionas.
Nuo 1936 m. vasario 4 d. Lietuvos buriuotojų sąjungos Švietimo komisijos pirmininkas. 1940 m. nuo balandžio iki birželio ‒ LBS pirmininkas. 1942-1944 m. ‒ Vyriausiojo buriavimo komiteto prie Kūno kultūros rūmų pirmininkas.
Pirmojoje Lietuvos tautinėje olimpiadoje 1938 m. laimėjo buriavimo aukso medalį. Naciams užgrobus Klaipėdos kraštą persikėlė į Kauną. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Ten 1946 m. atkurtos Mažosios Lietuvos tarybos vicepirmininkas. 1947 m. pasirašė Mažosios Lietuvos lietuvių protestą (II Fuldos aktas), kuriuo reikalaujama Karaliaučiaus kraštą prijungti prie Lietuvos. 1949 m. emigravo į Australiją, apsigyveno Altonoje (Melburno metropolinė teritorija). Rėmė Lietuvių namų Melburne statybą. Su kitais įsteigė Mažosios Lietuvos bičiulių draugiją, kuri veikė iki 1952 metų.
Mirė 1977 m. spalio 21 d. Melburne (Australija).

2018 m. liepos 7 d. pastato (Turgaus g. 2) sieną papuošė Valteriui Didžiui skirta atminimo lenta.