DELTUVA ANDRIUS (1936–2017)

Andrius Deltuva

Karikatūristas, grafikas, dailininkas. Gimė 1936 m. lapkričio 28 d. Kaune, Šančiuose. 1961 m. įgijo aukštojo mokslo diplomą Lietuvos žemės ūkio akademijos Mechanizacijos fakultete, o Vilniaus dailės instituto Kauno taikomosios dailės fakultete 1974 m. baigė interjero specialybės studijas.
1961–1979 m. dirbo moksliniu bendradarbiu, vyr. inžinieriumi, dailininku Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinių tyrimų institute. 1979–1980 m. dirbo meniniu redaktoriumi, dailininku Kauno fotografijos galerijoje. 1980–1997 m. – dailininku Kauno autotransporto įmonėje „Aušra“.
Dar 1956-aisiais metais pirmuosius humoristinius piešinius Lietuvos spaudoje išspausdinęs menininkas liko ištikimas šiam žanrui iki paskutinių savo gyvenimo dienų.
Nuo 1962 m. dailininko darbai buvo nuolat publikuojami periodinėje spaudoje. Jis aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos dienraščiais ir žurnalais, tokiais kaip „Šluota“, „Nemunas“, „Žemės ūkis“, „Kauno diena“, „Tėviškės žinios“, „Vakarinis Kaunas“, „Mano verslas“ ir kt.
Su dienraščiu „Klaipėda“ bendradarbiauti jis pradėjo 2002 metais, kai dienraštyje prasidėjo atsinaujinimo procesas, ir bendradarbiavo iki šiol – leidinio archyve šiandien vis dar yra šimtai jo karikatūrų. Kai kurios jau ne vieną kartą publikuotos, kai kurios dar laukia skaitytojų dėmesio. Jo piešiniai keliavo ne tik Lietuvoje, bet ir po pasaulį. Įvairiose parodose jie buvo eksponuojami Kanadoje, Italijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Turkijoje, net tolimojoje Japonijoje.Vis dėlto daugiausia šio autoriaus karikatūrų buvo paskelbta „Klaipėdos“ puslapiuose.
Nuo 1972 m. dalyvavo įvairiose tarptautinėse ir Lietuvos karikatūrų parodose. Surengė ne vieną personalinę parodą. Kūrybines jėgas bandė animacinių filmų kūryboje ir knygų iliustracijoje. Dailininko kūryba įvertinta didele gausa diplomų, prizų ir premijų.
Mirė 2017 m. vasario 23 d. Kaune. Palaidotas Panemunės kapinėse.