DAUKANTAS TEODORAS (1884–1960)

Teodoro Daukanto portretas
Teodoras Daukantas

Politinis ir karinis veikėjas, brigados generolas, visuomenės veikėjas, Jūrų karininkas, vienas iš Lietuvos jūrininku sąjungos įkūrėjų. Gimė 1884 m. rugsėjo 20 dieną, Peterburge. Čia baigęs gimanziją, 1903-1918 m. tarnavo Rusijos kariniame laivyne. 1914 m. sidabro medaliu baigė Sankt Peterburgo karinę jūrų akademiją. Dar po penkerių metų jau generalinio konsulo sekretorius Kaukaze. 1919-1922 m. tarnavo anglų ir olandų laivo kapitono padėjėju, kapitonu. 1922 m. grįžo į Lietuvą, buvo Aukštųjų karininkų kursų Kaune mokslo dalies vedėjas. 1924-1925 m. ir 1927-1928 m. – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras. Jam suteiktas atsargos generolo laipsnis. Su generolu V. Nagiu organizavo paruošiamąją jūrų mokyklą. 1925-1928 m. skautų šefo pavaduotojas ir draugijos skautams remti pirmininkas. 1928-1930 m. Valstybės tarybos narys. Pasitraukęs iš karo tarnybos, 1929 m. išvyko į Pietų Ameriką kaip Lietuvos atstovas Argentinai, Brazilijai, Paragvajui ir Urugvajui. Iš Pietų Amerikos sugrįžo 1935 metais.
1925-1930 m. ir 1935-1936 m. VDU dėstė geografiją. Paskaitose kėlė Baltijos jūros ir jūrininkystės svarbą Lietuvos valstybei. 1930 m. leidinyje „Klaipėdos uostas“ nagrinėjo Klaipėdos uosto plėtros problemas, gilindamasis į technines, ekonomines, gamtines Klaipėdos uosto sąlygas. 1936 m. persikėlė į Klaipėdą. 1937 m. balandžio 16 d. Susisiekimo ministerija paskyrė jį Jūrininkystės inspektoriumi Klaipėdoje. Ši inspekcija siekė prižiūrėti prekybinę jūrininkystę, žmonių paruošimą ir įstatymų leidimą. Jo iniciatyva pagyvėjo jūrų skautų veikla. Jūros klausimais rašė į spaudą. Kai kas T. Daukantą vadino Lietuvos jūrininkystės tėvu. Iš Klaipėdos pasitraukė 1939 m., tik įžengus vokiečiams. 1941 m. bolševikų suimtas, prasidėjus karui išlaisvintas, buvo Vilniaus universiteto geografijos docentas. 1944 m. antrą kartą bolševikams okupuojant Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. emigravo į Braziliją. Čia irgi buvo aktyvus visuomenės veikėjas.
Mirė 1960 m. balandžio 10 d. Buenos Airėse (Argentina). 1997 m. jo palaikai perlaidoti Karmėlavoje.