DAPKEVIČIUS ALEKSANDRAS (1929–2007)

Dapkevičius Aleksandras
B. Aleknavičiaus fotografija

Fotomenininkas. Gimė 1929 m. vasario 28 d. Sedoje (dab. Mažeikių r.). Nuo 1957 m. gyveno Klaipėdoje. 1968 m. pradėjo dirbti fotografu gyventojų buitinio aptarnavimo kombinate „Gražina“. Laisvą laiką skyrė meninei fotografijai. Dalyvavo fotografų klubo „Lietuvos žvejai” veikloje, kurį laiką buvo neetatinis savaitraščio „Lietuvos jūreivis” korespondentas. Nuo 1970 m. dalyvavo fotografijos parodose ir konkursuose.
1973 m. A. Dapkevičius įstojo į Lietuvos fotografijos meno draugiją (nuo 1989 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjunga), nuo tada jo kūrybinė ir parodinė veikla dar labiau suaktyvėjo. Nuo 1999 m. – Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys. 1999 m. A. Dapkevičiui suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) fotografo menininko (AFIAP) garbės vardas. 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
Per daugiau nei 30 metų kūrybos laikotarpį A. Dapkevičius surengė apie 20 personalinių parodų, aktyviai dalyvavo jungtinėse parodose su kitais fotografais. Darbai eksponuoti Lietuvoje bei užsienyje (daugiausia – buvusios Sovietų Sąjungos respublikose, taip pat Suomijoje, JAV). Pelnė apie 50 apdovanojimų. 1998 m. tapo Čikagoje (JAV) M. K. Čiurlionio galerijoje rengiamos 27-osios Pasaulio lietuvių fotografijos parodos – konkurso nugalėtoju (už nuotrauką iš ciklo „Žemaičių žemaitukai“).
Pagrindinės fotomenininko kūrybos temos – portretai, vaikai, aktai, peizažai, nykstantis senasis Lietuvos kaimas. Jis nuolat eksperimentavo, kūrė montažus, koliažus. Svarbiausi fotografijos darbų ciklai: „Tinklai” (1960–1967), „Žemaitukai“ (1968–1978), „Aktai“ (1969–1991), „Vaikai” (1969–1989), „Pamario peizažai“ (1972–1982), „Portretai“ (1972–1989), „Fotografika“ (2002–2007). Išleisti trys fotografijos parodų katalogai (1985, 1990, 2007). 2019 m. išleistas fotoalbumas, apimantis visą kūrybos laikotarpį (nuo ankstyvųjų fotografijų, užfiksuotų 1960 m. iki paskutinių kūrinių – koliažų, sukurtų 2007 m.). A. Dapkevičiaus kūryba padarė įtaką Klaipėdos bei visos Lietuvos fotografijos raidai. Jo kūrybinis palikimas saugomas Lietuvos fotomenininkų sąjungoje, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, Lietuvos dailės muziejuje, privačiose kolekcijose.
Mirė 2007 m. vasario 6 d. Klaipėdoje. Palaidotas Lėbartų kapinėse (Klaipėdos r.).

Šaltiniai:
Aleksandras Dapkevičius. Sudarė Danguolė Ruškienė. Klaipėda, 2019, p. 5–10, p. 193–195.
Gudavičius G., Klaipėdietis pripažintas Čikagoje. Vakarų ekspresas, 1999 01 09, p. 9
https://www.kulturpolis.lt/fotografija/aleksandro-dapkeviciaus-retrospektyvine-fotografijos-paroda-ant-realaus-pasaulio-pagrindo/ [žiūrėta 2023 m. balandžio 14 d.].