DACHAS SIMONAS (1605–1659)

Simono Dacho portretas
Simonas Dachas

Vienas iš pirmųjų Klaipėdos poetų, tapusių garsiu Rytprūsių dainiumi. Gimė 1605 m. liepos 29 d. Klaipėdoje Bachmano dvarelyje. 1626–1630 m. Karaliaučiaus universitete studijavo filosofiją bei teologiją. 1633-1639 m. Karaliaučiaus katedros mokyklos mokytojas, nuo 1640 m. universiteto profesorius, 1656 m. – rektorius. Garsėjo lotyniškais ir vokiškais proginiais eilėraščiais bei scenos veikalais. 1635 m. atvykus į Karaliaučių Lenkijos karaliui Vladislovui IV, buvo parodytas jo sceninis veikalas „Cleomedes“ (Kleomedas). Vokiečių kalba yra parašęs per tūkstantį, lotynų kalba per pustrečio šimto poezijos kūrinių. Daug jų tapo mėgstamomis giesmėmis, kai kurios išverstos į lietuvių kalbą, pateko į lietuviškus giesmynus. Ypač išgarsėjo daina virtusiu nuotaikingu kūrinėliu „Anke von Tharau“ (Taravos Anikė, 1637). Į 1653 m. pasirodžiusią D. Kleino lietuvių kalbos gramatiką įdėjo lotynišką dedikaciją, kurioje iškėlė jos autoriaus nuopelnus lietuvių kalbai. Klaipėdoje augo iki 14 metų, ten mokėsi, ten mirė jo mama. Mamos senelis yra buvęs Klaipėdos burmistru, jo tėvo senelis buvo gavęs dovanų iš kunigaikščio Bachmano dvarelį. Poeto tėvas dirbo teisme lietuvių – vokiečių k. vertėju. Klaipėdoje susipynė S. Dacho tėvų lietuviškoji ir vokiškoji genealogijos linija. „Ir vis tik mano tėvų miestas yra Miumelis buvęs“, – rašė poetas.
S. Dachas gimtojo miesto vaizdą išsaugojo širdyje, minėjo eilėse. Jo poetiniame kūrinyje „Dedikacija Johanui Kristupui Rehefeldui ir Anai Kiorber vestuvių proga“, parašytoje 1655 m., minimas jo gimtojo miesto vardas. Šios dedikacijos ištrauką „Atsisveikinimas. Mano gimtajam miestui Klaipėdai“ laisvu vertimu į lietuvių kalbą išvertė klaipėdietis poetas Jonas Kantautas.
Mirė 1659 m. balandžio 15 d. Karaliaučiuje.