ČIURLIONYTĖ (Abraitienė-Borutienė)JADVYGA (1899–1992)

Čiurlionytės Jadvygos portretas
Čiurlionytė (Abraitienė-Borutienė) Jadvyga

Etnomuzikologė, menotyros daktarė, profesorė, visuomenės veikėja. Gimė 1899 m. balandžio 13 d. Druskininkuose.
Broliai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Jonas Čiurlionis, Stasys Čiurlionis. 1925 m. Berlyne baigusi J. Šterno konservatorijos R. M. Breithaupto klasę, dirbo pedagoginį darbą Klaipėdoje, Kaune, Marijampolėje. 1937–1941 m. Lietuvių tautosakos archyvo ir Lituanistikos instituto, 1941–1951 m. Lietuvos mokslų akademijos Etnologijos ir Lietuvos istorijos institutų mokslinė bendradarbė.
1944–1946 m. Vilniaus universiteto dėstytoja. Nuo 1945 m. Vilniaus konservatorijos, nuo 1949 m. Lietuvos konservatorijos dėstytoja, nuo 1969 m. menotyros daktarė, profesorė. 1948–1958 m. vadovavo konservatorijoje savo įsteigtam Liaudies muzikos kabinetui.
Tyrė ir sistemino lietuvių liaudies melodijas. 1940 m. „Tautosakos rinkėjo vadove“ paskelbė jų sisteminimo principus. Tyrimų rezultatus apibendrino monografijoje „Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai“ (1966 m. rusų kalba, 1969 m. lietuvių kalba, LTSR valstybinė premija, 1969 m.) Užrašė apie 4000 lietuvių liaudies dainų, parengė spaudai jų rinkinių, kurie paskelbti 1938 m., 1948 m., 1955 m. Suredagavo S. Stanevičiaus ir A. Juškos surinktas lietuvių dainų melodijas (abu rink. 1954 m.), rengė C. Bartscho rinkinį „Dainų balsai“ (baigė L. Burkšaitienė ir V. Daniliauskienė, išleistas 2000 m.).
Parengė spaudai M. K. Čiurlionio kūrinių. Paskelbė muzikos kritikos straipsnių. Sukūrė mokomųjų pjesių fortepijonui, dainų.
Mokiniai: muzikologai Genovaitė Četkauskaitė, Laima Burkšaitienė, Rimantas Gučas, Jūratė Landsbergytė, Adeodatas Tauragis, Audronė Žiūraitytė, Rimantas Astrauskas, Rimantas Sliužinskas.
Mirė 1992 m. balandžio 1 d. Vilniuje.