CHLIVICKAS JUOZAS (1919–2004)

Juozo Chlivicko portretas
Juozas Chlivickas

Lietuvos žurnalistas, dramaturgas, vertėjas, redaktorius. Gimė 1919 m. gegužės 8 d. Pakruojyje. 1935-1938 m. mokėsi Kauno Darbo rūmų gimnazijoje suaugusiems. 1935 m. įsijungė į pogrindinę komunistų veiklą. 1937-1939 m. kalėjo Raseinių, Kauno ir Šiaulių kalėjimuose. 1940-1941 m. dirbo „Tiesos“ redakcijoje. Karo metais – Raudonosios armijos 16-osios lietuviškos divizijos kareivis.
Klaipėdos laikraščio „Raudonasis švyturys“ redaktorius. 1950 m. laikraščio „Tarybų Lietuva“ redaktorius. 1950-1960 m. „Kauno tiesos“ redaktorius. 1960-1971 m. Lietuvos rašytojų sąjungos dramaturgijos konsultantas. 1972 m. biuletenio „Sparnai“ redaktoriaus pavaduotojas. 1973-1975 m. Eksperimentinio meninio konstravimo biuro leidybinio skyriaus vedėjas.
1936 m. žurnale „Mūsų jaunimas“ išspausdino pirmąjį apsakymą. 1949 m. kartu su Juozu Gustaičiu parašė agitacinio turinio kaimo kolektyvizaciją paradiškai vaizduojančią pjesę „Obelys žydės“, pastatytą Klaipėdos ir Vilniaus teatruose. 1957 m. parašyta pjesė „Neramios širdys“, apie komunistų organizuojamus streikus (išleista pavadinimu „Žmogus nori gyventi“, 1958 m.). 1972 m. išėjo apybraiža „Žvalgas kasdien pavojuje“. Visi kūriniai parašyti socialistinio realizmo maniera. Iš rusų kalbos išvertė J. ir K. Čapekų, V. Kaverino, V. Rozovo, D. Ugriumovo, N. Vladimovo pjesių.
Bibliografija:

  • Obelys žydės: 3 veiksmų pjesė. – Vilnius, 1949.
  • Žmogus nori gyventi: 4 veiksmų drama. – Vilnius, 1958.
  • Žvalgas kasdien pavojuje: pjesė. – Vilnius, 1972.

Mirė 2004 m. balandžio 10 d. Vilniuje.