ZYBERTAS (Siebert) FRYDRICHAS WILHELMAS (1833–1900)

Frydricho Wilhelmo Zyberto (Siebert) portretas
Frydrichas Wilhelmas Zybertas (Siebert)

Knygų leidėjas, spaustuvininkas. Gimė 1833 m. gegužės 5 d. Heilsberge. Nusipirkęs Šilokarčemoje (dabar Šilutė) spaustuvėlę pradėjo leidėjo darbą. 1865 m. Klaipėdoje nupirko „F. W. Horcho našlės“, 1866 m. –  E. Vaikinio, 1872 m. – A. H. Štobės spaustuves ir tapo viso krašto poligrafijos pramonės šeimininku. F. W. Zyberto įkurta spaustuvė veikė Klaipėdoje nuo 1865 iki 1944 m. Po jo mirties spaustuvę perėmė sūnus Hermannas Wilhelmas, nuo 1922 m. įmonė priklausė akcinei bendrovei, Skaityti toliau..