ZEMBRICKIS JONAS KAROLIS (Sembrzycki Jan Karol / Sembritzki Johannes ) (1856–1919)

Johanno Zembrickio (Sembritzki) portretas
Johannas Zembrickis (Sembritzki)

Istorikas. Gimė 1856 m. sausio 10 d. Treuburge (Margrabova, Mozūrija) suvokietėjusioje lenkų kilmės šeimoje.  Būsimo istoriko vaikystė prabėgo šiame Rytprūsių užkampyje. Namuose vaikus lavino tėvas mokytojas, išmokė juos prancūzų, lotynų kalbų, skatino domėjimąsi knygomis. J. Zembrickis mokėsi Magrabovos, Lycko mokyklose, vėliau įsigijo vaistininko profesiją.
Pirmą kartą į Klaipėdą J. Zembrickis atvyko 1880 m., dirbo vaistinėse „Auksinis erelis“ ir „Po juoduoju ereliu“. Skaityti toliau..