RIULFAS (Rulf) ISAKAS (1831–1902)

Isako Riulfo (Rulf) portretas
Isakas Riulfas (Rulf)

Filosofas. Gimė 1831 m. vasario 10 d. Ruiš-Holchauzene, Hesene. Rostoke apgynė filosofijos daktaro laipsnį. Kūrybinį savo gyvenimo periodą nuo 1865 m. iki 1901 m. praleido Klaipėdoje. Nuo 1865 m. gruodžio 1  iki 1898 m.  buvo Klaipėdos žydų bendruomenės rabinas ir nuo 1872 m. – svarbiausio Klaipėdos laikraščio „Memeler Dampfboot“ redaktorius. 1879 m. įsteigė neturtingiems vaikams Žydų mokyklą (Armenschule). 1898 m. rabinų, jo ir dr. I. Karlebacho pastangomis buvo rekonstruotas buvęs Frydricho berniukų mokyklos pastatas. Jame įsikūrė Izraelitų religinė mokykla su dviem berniukų ir mergaičių klasėmis. Skaityti toliau..