KYBRANCAS JONAS (1897–1967)

Jonas Kybrancas

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, bankininkas. Gimė 1897 m. birželio 27 d. Pėžaičiuose. 1904–1911 m. lankė Pozingių pradinę mokyklą. 1911 m. kartu su vienmete Ieva Simonaityte įžegnotas Vanagų evangelikų bažnyčioje.
I pasaulinio karo metu buvo grenadierius kaizerinėje armijoje, dalyvavo Karpatų ir Prancūzijos frontuose. Po karo dirbo tėvų ūkyje, norėjo būti mokytoju, tačiau dėl lėšų stokos mokytis galimybių neturėjo.
1923 m. jis apsigyveno Klaipėdoje, pradėjo dirbti pasiuntiniu Skaityti toliau..