KAITINIS MIKELIS (1850–1938)

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, tautosakos rinkėjas. Gimė 1850 m. spalio 3 d. Lūžuose, Klaipėdos apskrityje. Augo ūkininkų Martyno ir Marinkės Kaitinių šeimoje. Mokėsi Klaipėdoje, ūkininkavo, tapo klimkiškiu sakytoju.
1889 m. įsitraukė į tautinę veiklą. 1892 m. su bendraminčiais Tilžėje įsteigė pirmąją lietuvių partiją „Lietuvišką konservatyvų skyrimo draugystę“, aktyviai dalyvavo jos veikloje, parašė atsišaukimų, raginančių balsuoti už lietuvininkų kandidatus, platino lietuvišką spaudą, rinko parašus dėl lietuvių kalbos išsaugojimo Mažosios Lietuvos mokyklose ir viešajame gyvenime, pasisakydavo lietuvių susirinkimuose. 1891 m., 1895 m. ir 1900 m. buvo vienas iš peticijų Prūsijos karaliui ir Vokietijos imperatoriui rengimo komitetų narių. Skaityti toliau..