JAKUŽAITIS (tikr. Jaliūnas) HERMANAS JOKŪBAS (1902–1964)

Hermano Jakužaičio portretas
Hermanas Jakužaitis

Žurnalistas, redaktorius. Gimė 1902 m. liepos 26 d. Stančiuose (Klaipėdos apskr.).
Spaudoje bendradarbiavo nuo 1918 m. (laikr. “Prūsų lietuvių balsas”). Dirbo Klaipėdoje leistų laikraščių “Lietuvos keleivis”, “Pajūrio sargas” ir kt. redaktoriumi, publikavosi “Lietuviškoje Ceitungoje”, “Prūsų Lietuvių Balse” ir kt. periodinėje spaudoje. Kaune buvo Klaipėdos ir užsienio spaudos atstovas, prieš Antrojo pasaulinio karo pabaigą – Lietuvos spaudos atstovas Berlyne, prie Vokietijos reicho vyriausybės. 1952 m. Vokietijoje redagavo laikraštį “Keleivis”, Skaityti toliau..