GRUDZINSKAS VLADAS (1893–1967)

Lietuvos prekybos laivyno kūrėjas. Gimė 1893 m. gruodžio 11 d. Čikagoje. Baigęs Marijampolės gimnaziją, stojo į universitetą, tačiau buvo paimtas į Rusijos kariuomenę. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Buvo karo intendantas. Kauno universitete studijavo teisę. Prahoje baigė Karo akademijos intendantūros skyrių. Jam buvo suteiktas pulkininko laipsnis. Išėjęs į atsargą, buvo „Maisto“ ir „Lietuvos eksporto“ bendrovių Klaipėdoje direktorius. Turėdamas administravimo gabumų, kūrė Lietuvos prekybos laivyną, jį reprezentavo užsienyje, buvo gerbiamas jūrininkų. Skaityti toliau..