GRIGOLAITIS JONAS ENDRIKIS (1902–1957)

Teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Gimė 1902 m. gegužės 30 d. Poviliuose (Šilutės r.). Mokėsi Klaipėdos lietuvių gimnazijoje. 1927 m. įstojo VDU Evangelikų teologijos fakultetą, vėliau perėjo į Teisės fakultetą, kurį baigė 1931 metais. 1932-1934 m. vadovavo Klaipėdos krašto tautinei lietuvių jaunimo sąjungai „Santara“, tais pačiais metais dirbo Klaipėdos krašto dienraščio „Lietuvos keleivis“ ir „Vakarai“ vyriausiuoju redaktoriumi, 1934 m. buvo vokiečių dienraščių „Ostseebeobachter“ ir 1936-1938 m. „Baltischer Beobachter“ (ar „Memeler Beobachter“) vyriausiuoju redaktoriumi. 1939 m. – ELTA Klaipėdos skyriaus vedėjas, vėliau atstovas Rytprūsiams, o 1940 m. – ELTA redaktorius Kaune. Skaityti toliau..